Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima, zaključenog 19. aprila 2013. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu  (DAAD) i nakon razmatranja administrativno korektnih predloga projekata, a u skladu sa prioritetima definisanim u tekstu Konkursa i na osnovu sprovedenih procedura ocene projekata u obe države, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) usvojili su listu za finansiranje 20 projekata (od ukupno 47 predloženih koji su ispunjavali uslove Konkursa) u dvogodišnjem periodu, sa početkom realizacije od 01. januara 2019. godine.

Za detaljne informacije možete se obratiti: Milica Golubović Tasevska, 
e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs
Ministarstvo prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja,
Tel:   + 381 11 36 16 589
Faks: + 381 11 36 16 589