Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) usvojili su listu za finansiranje 25 projekata od ukupno 58 predloženih koji su ispunjavali uslove Konkursa za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje Srbije i Nemačke za period od 01. januara 2020.  do do 31. decembra 2021. godine.

Lista projekata usvojena je polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima, zaključenog 19. aprila 2013. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu  (DAAD) i nakon razmatranja administrativno korektnih predloga projekata, a u skladu sa prioritetima definisanim u tekstu Konkursa i na osnovu sprovedenih procedura ocene projekata u obe države. 

Lista odobrenih projekata  za 2020/2021. godinu

Za detaljne informacije možete se obratiti: Milica Golubović Tasevska,
e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs,
Ministarstvo prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja,
Tel:   + 381 11 36 16 589
Faks: + 381 11 36 16 589