Vizuelizacija otvorenih podataka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), raspisalo je nagradni konkurs pod nazivom „Vizuelizacija otvorenih podataka MPNTR“.

Cilj konkursa je bio da se kroz takmičenje poveća interesovanje učenica i učenika za programiranjem, da se podstaknu srednje škole da razvijaju rad sa zainteresovanim učenicama i učenicima, kao i da se u isto vreme promoviše koncept otvorenih podataka.

Na konkurs su se prijavila tri srednjoškolska programerska tima koja su napravila vizuelizaciju nekog od setova podataka (ili kombinacije setova podataka) iz informacionog sistema MPNTR dostupnih na portalu otvorenih podataka MPNTR.

  • Priznanja i nagrade Konkursa

Komisija za pregled radova i odlučivanje o nagradama je konstatovala da su sva pristigla rešenja ispunila uslove i uspešno odgovorila na zadatak Konkursa.

Odluka Komisije je da svi učesnici dobiju priznanja MPNTR i SIPRU za učešće na Konkursu, kao i simbolične nagrade u vidu knjiga iz oblasti programiranja dok će školama sva tri tima biti dodeljen po jedan komplet ARDUINO razvojnog sistema. Nagrade obezbeđuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU).

  • Nagrađeni timovi:

Školski centar „Nikola Tesla“ – Vršac

POLITEHNIKA – škola za nove tehnologije – Beograd

Računarska Gimnazija, Matematička Gimnazija – Beograd

 

Svečanost dodele priznanja i nagrada održaće se u naknadno određenom terminu tokom prve polovine jula 2016. godine.

Materijale svih pristiglih radova, kao i detalje odlučivanja Komisije o radovima možete pogedati na delu portala otvorenih podataka MPNTR posvećenom ovom Konkursu.