„Riznica igara” koju su kreirali studenti četvrte godine pedagogije i nastavnici Katedre za predškolsku pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Sektorom za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sadrži predloge igara koje deca u trenutnoj situaciji mogu igrati u kući.

Riznica predstavlja i podsticaj deci i njihovim porodicama da zajedno provedu kvalitetno vreme. Osim toga, vaspitači mogu da koriste ovu riznicu i da deci i porodicama sa kojima ostvaruju komunikaciju u uslovima vanrednog stanja predlažu igre, kao i da u interakciji sa njima, kreiraju jedinstvene riznice igara na nivou svojih vaspitnih grupa.

Na taj način, stvarajući zajedničku „Riznicu igara“ sa decom i porodicama kao dinamičku zbirku koja se dopunjuje, razvija i obogaćuje tokom vremena, vaspitači stvaraju jedinstvenu, zajedničku priču o poverenju, uzajamnoj podršci i snažnoj vezi dece, porodica i vaspitača u teškim vremenima kroz koja prolazimo. Zbog toga će svaka Riznica biti po sebi vredna, autentična i neponovljiva priča o proživljenom iskustvu.

Uvodni deo „Riznice igara“ sadrži podsećanje zašto je igra važna i koje su ključne karakteristike igre (dobrovoljnost, posvećenost, aktivitet i istraživanje, bogatstvo načina izražavanja, razmena i interakcija, uživanje i zabava).

Za dete, igra je suštinski deo života, osnovni način na koji dete upoznaje svet, upoznaje sebe i gradi odnose sa drugim ljudima. Igra jednako može pomoći i deci i odraslima da se osete moćno, da budu aktivni i kreativni, da istražuju, stvaraju, isprobavaju, menjaju, zajedno uče i pomeraju granice mogućeg. U zajedničkoj igri možemo bolje razumeti i podržati jedni druge i stvarati dragocena zajednička iskustva koja su veća lekcija od bilo kakvog udžbenika.

Riznicu igara možete da pogledate OVDE.