Direktor generalnog direktorata za istraživanje i inovacije Evropske komisije Robert-Jan Smits  sastao se danas sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju upoznavanja sa dosadašnjim radom Ministarstva, kao i konkretizacije daljih zajedničkih aktivnosti.

Na sastanku održanom u Ministarstvu  v.d.pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Viktor Nedović govorio je o uspehu Republike Srbije u programu Horizont2020,  Strategiji pametne specijalizacije i Akcionom planu za implementaciju nacionalne strategije u oblasti nauke i inovacija.

,,Zahvalni smo što ste prepoznali potencijal Srbije i što ste učinili čast ovom posetom. Zadovoljstvo je imati priliku da direktno razgovaramo sa osobom koja kroji naučno-istraživački svet kojem težimo’’, rekao je gospodin Nedović dodavši da je performans Srbije u programu Horizont 2020 postao vidljiv i da ,,napokon imamo vidljive, opipljive rezultate finansiranih projekata’’.

Tokom sastanka bilo je reči i o naučno-istraživačkom sistemu i reformi kako obrazovanja tako inauke. ,,Započeli smo veliki posao. Promena finansiranja naučno-istraživačkog sistema podrazumevaće i transformaciju instituta; predstoji nam ogroman i važan posao, a pre svega definisanje metodologije za samoevaluaciju i evaluaciju svih istitucija naučno-istraživačkog sistema’’, naglasio je Nikola Tanić, v. d. pomoćnika ministra za nauku.

Državni sekretar Ana Langović Milićević, tokom razgovora sa predstavnicima Evropske komisije, a u vezi sa trenutnim stanjem nauke i planovima čemu Ministarstvo teži, istakla je da “Srbija aktivnostima koje su u toku pokazuje da čvrsto stoji na putu daljeg integrisanja u Evropski istraživački prostor“.

,,Zaista sam fasciniran onim što vidim tokom moje prve posete Srbiji. Rezulatti koje postižete, naučni potencijal koji imate, ali i, možda najvažnije, kreativni mladi ljudi koji inspirišu svojom kreativnošću zaista su učinili ovaj dan neverovatnim“, rekao je gospodin Smits zahvalivši se na konkretnoj i sveobuhvatnoj agendi obilaska Beograda.

O predstojećim aktivnostima u domenu IT sektora govorili su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Stefan Badžo, savetnik ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave naznačio je koliko država ulaže napora u redefinisanje položaja malih i srednjih preduzeća istart ap kompanija, sa jedne, i važnost reforme obrazovanja i jačanja IT veština tokom formativnih godina u osnovnoj školi, sa druge strane.

U toku posete Beogradu, Robert Jan Smits posetio je Fond za inovacionu delatnost i bio u prilici da upozna četiri kompanije (dobitnice različitih grant šema) ali i da razgovara sa direktorkom Naučno-tehnološkog parka Beograd, Gordanom Grgović Danilović. Prilikom posete NTP Beograd, gospodin Smits posetio je i tri start ap kompanije koje su stanari Parka. Takođe, nakon posete kompanijama, Robert Jan je razgovarao sa predstavnicima Srpske akademije nauka i umetnosti, Rektorata Univerziteta u Beogradu kao i sa predstavnicima naučne zajednice naše zemlje. Posetu je završio obilaskom izložbe posvećene  učešću Srbije u Horizont 2020 programu u organizaciji Centra za promociju nauke.