Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić ocenio je danas na onlajn javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Nacrtu zakona o studentskom organizovanju da će predviđenim zakonskim rešenjima unaprediti oblast visokog obrazovanja.

On je rekao da su razlozi za izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju utvrđivanju odgovarajućeg pravnog okvira kojim se obezbeđuje da Nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispuni  Evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju i da na taj način ponovo stekne status punopravne članice  u okviru Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

To je od izuzetnog značaja za pozicioniranje Republike Srbije u evropskom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja”, rekao je on.

Predviđeno je i, kako je dodao, da studenti koji nisu uspeli do kraja školske 2019/2020. godine da završe studije koji su započeli po nastavnom planu i programu, koji su važili do 10. septembra 2005. godine, mogu da produže završetak tih studija za još jednu školsku godinu, posebno imajući u vidu da prelazak na nove studijske programe podrazumeva značajno povećan obim akademskih obaveza i iznos troškova studija.

Imajući u vidu da oblast studentskog organizovanja do sada nije bila podrobnije regulisana zakonskim propisima i da osim vrlo šturih odredbi u važećem Zakonu o visokom obrazovanju nema detaljnije zakonske regulative o sastavu, načinu izbora, radu i finansiranju studentskih predstavničkih tela želeli smo da obezbedimo studentima ono što im je nedostajalo u radu – da se bolje organizuju, da ta organizovanost bude ujednačena i samim tim manje sklona zloupotrebama i što je još važnije – da bude više u funkciji potreba studenata“, istakao je ministar Ružić.

Nacrtom smo, kako je dodao, učinili veliki korak ka potpunom uključivanju studenata u rad visokoškolskih ustanova time što je Nacrtom određeno da će njihovi predstavnici od sada imati pravo da učestvuju u odlučivanju i na stručnom organu visokoškolske ustanove.

Ružić je rekao i da su Nacrtom su podrobno propisani uslovi koje jedno udruženje treba da ispuni da bi moglo steći status studentske organizacije. Ružić: Nova zakonska rešenja za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić ocenio je danas na onlajn javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Nacrtu zakona o studentskom organizovanju da će predviđenim zakonskim rešenjima unaprediti oblast visokog obrazovanja.

On je rekao da su razlozi za izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju utvrđivanju odgovarajućeg pravnog okvira kojim se obezbeđuje da Nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispuni  Evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju i da na taj način ponovo stekne status punopravne članice  u okviru Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

To je od izuzetnog značaja za pozicioniranje Republike Srbije u evropskom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja”, rekao je on.

Predviđeno je i, kako je dodao, da studenti koji nisu uspeli do kraja školske 2019/2020. godine da završe studije koji su započeli po nastavnom planu i programu, koji su važili do 10. septembra 2005. godine, mogu da produže završetak tih studija za još jednu školsku godinu, posebno imajući u vidu da prelazak na nove studijske programe podrazumeva značajno povećan obim akademskih obaveza i iznos troškova studija.

Imajući u vidu da oblast studentskog organizovanja do sada nije bila podrobnije regulisana zakonskim propisima i da osim vrlo šturih odredbi u važećem Zakonu o visokom obrazovanju nema detaljnije zakonske regulative o sastavu, načinu izbora, radu i finansiranju studentskih predstavničkih tela želeli smo da obezbedimo studentima ono što im je nedostajalo u radu – da se bolje organizuju, da ta organizovanost bude ujednačena i samim tim manje sklona zloupotrebama i što je još važnije – da bude više u funkciji potreba studenata“, istakao je ministar Ružić.

Nacrtom smo, kako je dodao, učinili veliki korak ka potpunom uključivanju studenata u rad visokoškolskih ustanova time što je Nacrtom određeno da će njihovi predstavnici od sada imati pravo da učestvuju u odlučivanju i na stručnom organu visokoškolske ustanove.

Ružić je rekao i da su Nacrtom su podrobno propisani uslovi koje jedno udruženje treba da ispuni da bi moglo steći status studentske organizacije.