Državni sistem koji pruža usluge obrazovanja značajan je jer kreira budućnost zemlje i naroda, ali i utiče na sudbinu svakog pojedinca. On mora da bude efikasan i fleksibilan. Mora da odgovori na potrebe privrede, savremenog i budućeg vremena“ rekao je prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić na online Konferenciji  „RE-SET Obrazovanje“ i najavio da će mere koje se utvrđuju novom strategijom obrazovanja  do 2027. ići u tom pravcu.

Istakao je da je zadatak tog sisitema da osposobi pojedinca da na profesionalan način odgovori zahtevima privrede, ali i da tom istom pojedincu omogući da ostvari svoje lične potrebe i ambicije kada je u pitanju lični i profesionalni razvoj.

Strategijom obrazovanja do 2027. biće stvoren sistem koji, umesto da se opire promenama, promene inicira i podstiče, polazeći od uverenja da su promene nužne i važne za efikasnost i kvalitet svakog sistema. Naš zadatak je da stvorimo ambijent koji se ne plaši promena, koji u promenama ne vidi pretnju, već mogućnost za razvoj i napredak“, rekao je ministar.

Ružić očekuje da nova strategija obrazovanja do 2027. godine, koja je prioritet resornog ministarstva i Vlade Srbije, bude spremna u prvom kvartalu sledeće godine.