Srbija je trajno opredeljena da radi sa ostalim članicama Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) na očuvanju osnovnih vrednosti visokog obrazovanja, demokratije i vladavine prava i zbog toga Srbija pruža punu podršku pripremljenom Rimskom kominikeu, izjavio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

On je na onlajn ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju, koja je održana u Rimu, ocenio je da je trenutna epidemiološka situacija pokazala koliko je obrazovanje ranjivo i ukazala na potrebu za dalje ulaganje u digitalizaciju obrazovanja, kako bi se predupredili potencijalno novi izazovi.

„Zahvaljujući naporima Ministarstva u oblasti digitalizacije obrazovanja, visoko obrazovanje u Srbiji, poput preduniverzitetskog obrazovanja, brzo je odgovorilo izazovima vezanim za širenje virusa i prešlo na onlajn oblike nastave. Ministarstvo intenzivno radi sa predstavnicima visokoškolskih ustanova i studenata na razvijanju rešenja za trenutnu krizu, ali i na pripremi uslova za oporavak nakon krize“, rekao je on.

Kako je dodao, Srbija će nastaviti da investira u visoko obrazovanje kako bi obezbedila da ustanove imaju odgovarajuća sredstva za rad i budu potpuno pripremljene na izazove koji nas očekuju nakon pandemije.

„U toku trajanja krize planiramo da još intenzivnije radimo na stvaranju uslova za nesmetani rad visokoškolskih ustanova, a naročito na očuvanju kvaliteta visokog obrazovanja“, rekao je Ružić.

Najavio je da je u narednom periodu pred Republikom Srbijom je značajni proces izrade nove strategije razvoja obrazovanja do 2027. godine, kojom će Srbija potvrditi svoju trajnu opredeljenost da kvalitetno visoko obrazovanje direktno doprinosi stvaranju društva zasnovanog na znanju i inovacijama, socijalnoj inkluziji i pravednosti.

Takođe, dodao je Ružić, Srbija će nastaviti da dodatno prilagođava svoj sistem obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju u cilju daljeg usaglašavanja sa evropskim standardima i smernicama.

Na Konferenciji su učestvovali ministari nadležni za visoko obrazovanje iz 49 zemalja uključenih u Evropski prostor visokog obrazovanja. Ove godine je organizator događaja Republika Italija, ali je zbog epidemiološke situacije Konferencija održana onlajn umesto u Rimu.

Na konferenciji ministri su usvojili dokument – Rimski kominike. U ovom dokumentu ministri odlučuju o centralnim aspektima Evropskog prostora visokog obrazovanja, uključujući i njegov dalji razvoj.

Pored ministra Ružića, ostali članovi delegacije ispred Republike Srbije bili su državni sekretar Marijana Dukić Mijatović, pomoćnik ministra Aleksandar Jović, pomoćnik ministra Bojan Tubić, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje akademik Bela Balint i predsednik Studentske konferencije univerziteta Srbije Margareta Smiljanić.