Treći sajam „Nauka za privredu“ svečano je otvoren u petak, 5. decembra 2019. godine na Novosadskom sajmu, a u fokusu ovogodišnjeg sajma bila je digitalizacija.

Jedan od glavnih razloga osnivanja ovog poslovnog Sajma je i promena strukture finansiranja visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, a od naredne godine, očekuju se sve veća ulaganja u istraživanja koja su okrenuta privredi.

Na otvaranju sajma govorio je državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Vladimir Popović

U Zakonu o fondu za nauku postoji program koji se zove Razvoj. Mi ćemo taj program raspisati u 2020. godini i on je baš direktno usmeren ka temama koje ćemo definisati na način da privreda i društvo imaju korist, ali i učešće u programima i radu Fonda za nauku, rekao je Popović.

Kao i svake godine, sajam okuplja najznačajnije fakultete, naučnoistraživačke institute, centre koji će predstaviti različita rešenja i mogućnosti direktnog transfera znanja i tehnologija u privredu, kao i potencijale konkurentske prednosti na domaćem i stranom tržištu.

Univerzitet u Novom Sadu kontinuirano radi na formiranju visokokvalitetnog, naučnoistraživačkog podmlatka, koji svojim znanjem i naučnoistraživačkim radom sposoban da stvara nove vrednosti, da osmisli i generiše ukupan društveni razvoj, navela je prorektor za nastavu Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Sanja Podunavac Kuzmanović.

 Na otvaranju sajma govorio je i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje Zoran Milošević.

Verujem da ćemo biti dostojni izazova i onog infrastrukturnog i onog koji je u segmentu visokog obrazovanja, da pružimo adekvatan servis, idejama koja neće biti negde u Singapuru, negde u Americi, nego baš ovde, verujem već da smo danas na dobrom put, istakao je Milošević.

Sajam je bio prilika za povezivanje naučnih institucija i organizacija sa firmama i kompanijama, radi primene naučnih znanja i projekata u privredi, kao i tačnog uvida u realne potrebe tržišta.

Sajam se održava pod pokroviteljstvom Pokrajinske vlade.