Ministarstvo prosvete je obavešteno o slučaju vršnjačkog nasilja u Domu učenika u Kraljevu.

Stupili smo u kontakt sa Školskom upravom Kraljevo i sa direktorom Doma učenika koji preduzimaju korake u okviru svojih nadležnosti.

Čim budemo imali kompletnu sliku, javnost će biti obaveštena o preduzetim koracima i disciplinskim merama.

Kada je reč o ovakvim situacijama, moramo da se držimo propisa i procedura vodeći računa prvenstveno o deci.

Ukoliko se ustanovi odgovornost učenika, jedna od mera može da bude isključenje učenika  iz doma i pokretanje prekršajnog postupka prema roditeljima, što je propisano Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Škole koju pohađaju učenici koji su učestvovali u nasilju ili su ga posmatrali, preduzeće mere protiv tih učenika u okviru svojih ingerencija.

Ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi propust u radu vaspitača i uprave doma, odnosno da su imali saznanje o nasilju, a nisu ništa preduzeli, i prema njima će biti preduzete odgovarajuće mere.

Molimo medije da u izveštavanju povedu računa da ne iznose informacije koje mogu da štete deci i njihovoj bezbednosti, poput objavljivanja imena, fotografija i drugih podataka o ličnosti.