Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, u okviru svojih nadležnosti, Unicef i Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, realizuju projekat Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (SHARE).

Projekat ima za cilj unapređivanje kvaliteta izabranih škola u Republici Srbiji kroz razvoj horizontalnog učenja između škola.
Projekat će biti realizovan do decembra 2016. godine u 10 osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave kroz aktivnosti razvijanja i implementacije programa horizontalnog učenja između škola i ispitivanje efektivnosti horizontalnog učenja kao modela podrške školama nakon spoljašnjeg vrednovanja.
Za učešće u Projektu mogu se prijaviti sve osnovne škole iz svih školskih uprava koje su eksterno vrednovane i ostvarile ocenu 1 ili 2.
Poziv je otvoren do 2.novembra.

Preuzmite poziv  ⇔   Preuzmite konkursnu dokumentaciju