Grupa zaposlenih na Filološkom fakultetu u javnosti plasira iskrivljenu sliku o ovom fakultetu, svoj nerad i neodgovornost pripisuje drugima, naročito Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sebe prikazuju kao nekakve žrtve, dok činjenice govore apsolutno drugačije.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević istakao je da je reč, pre svega o neprofesionalnom odnosu prema obavezama.

Ne postoji nikakav haos na fakultetu, već samo borba za vlast. Nadamo se da će fakultet uraditi sve što je potrebno i da će se u kratkom roku sve stabilizovati, kazao je ministar i naveo da će posebno tražiti odgovornost sekretara fakulteta koji nije ispunio svoje obaveze.

On je podsetio da je izbor nekadašnjeg v.d. dekana prof. dr Ljiljane Marković izvršio sam fakultet, kao i da joj je mandat prestao odlukom fakulteta. Nakon toga, organi fakulteta, takođe, su izabrali za v.d. dekana prof. dr Anđelku Mitrović.

Pokrenuli su postupak za izbor dekana koji nije u skladu sa Zakonom. Ministarstvo je u mnogo navrata ukazivalo da moraju da se poštuju jasne zakonske procedure. Filološki fakultet je jedini fakultet u Srbiji koji nije doneo statut, iako je, Zakon o visokom obrazovanju stupio na snagu u oktobru 2017. godine, rekao je ministar.

On je ukazao i da je postupak za izbor dekana poništen, jer fakultet nije doneo statut.

Potrebno je da se sprovede ono što zakon nalaže, a to je da se donese statut. „Međutim, nekima na fakultetu, kao da ne odgovara da se država pridržava slova zakona i zatraženo je da ministar poništi odluke inspekcije, odnosno, da ih ignoriše. Naravno, to ne sme i ne može da se desi, naveo je ministar Šarčević.

Poslednji rok, po kontrolnim merama, za donošenje statuta bio je 2. oktobar, kada je krajem dana inspekciji dostavljen nacrt uz zahtev za produženje roka. Ministarstvo je izašlo u susret zahtevima fakulteta i produžilo rok – tako da je Savetu fakultetu omogućeno da u najkraćem vremenskom periodu, najduže u roku od dva dana donese statut.

Umesto da sazovu, sednicu Saveta i sednicu Nastavno-naučnog veća, oni kao da nisu u stanju to da urade i odgovornost prebacuju na druge. Nisu izabrali ni novog predsednika Saveta fakulteta, iako su to morali, naveo je ministar Šarčević.

Prema njegovim rečima, Filološki fakultet je dobio i jasno upozorenje iz Rektorata.

On je ocenio i da je pokušaj lobiranja i nametanja budućeg dekana kroz stalne pritiske u određenom delu javnosti manipulacija istinom.

 Ukoliko u najkraćem mogućem roku na fakultetu ne budu sprovedene sve aktivnosti, doneti potrebna akta i izabrani organi fakulteta, može da usledi prekid finansiranja te visokoškolske ustanove, jer ne postoje organi rukovođenja.

U kontrolnom inspekcijskom nadzoru početkom septembra ove godine utvrđeno je da Fakultet nije doneo statut a da je započeo proceduru izbora novog dekana. Prosvetna inspekcija je donela rešenje u kome nalaže fakultetu da donese statut i poništi konkurs za izbor dekana.