Delegacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvovala je u Temišvaru na sedmom Dijalogu Narodne Republike Kine i država centralne i istočne Evrope o obrazovnoj politici, na kojem je ministar prosvete Mladen Šarčević poručio da Vlada Srbije prepoznaje obrazovanje kao svoj apsolutni prioritet.

Na konferenciji je, između ostalog, bilo reči o doprinosu univerzitetske saradnje i razmene boljem učenju i podučavanju, promovisanju kvaliteta u tehničkom i stručnom obrazovanju, kao i o stvaranju podsticaja za učešće privrede u obrazovnom sistemu.

Ministar Šarčević je istakao da mehanizam saradnje zemalja centralne i istočne Evrope sa Kinom olakšava razradu ključnih zajedničkih tema i prioriteta saradnje dok istovremeno podstiče bilateralne i multilateralne programe.

On je u fokus obraćanja stavio konkretne oblike prosvetne i naučne saradnje Republike Srbije sa Kinom, koji datiraju još od 1957.

Na osnovu Sporazuma o kulturnoj saradnji između Vlade FNRJ i Vlade NR Kine, zaključenog u Pekingu 7. juna 1957, kontinuirano su potpisivani višegodišnji bilateralni programi kulturno-prosvetne saradnje. Aktuelni program prosvetne saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva prosvete Narodne Republike Kine za period 2016-2020. potpisan je u novembru 2015, u Pekingu, rekao je Šarčević.

Među brojnim sporazumima Šarčević je podsetio na saradnju u oblasti visokog obrazovanja Ministarstva, univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu sa Univerzitetom Đao Tong iz Šangaja, na pilot projekat „Učenje kineskog jezika u školama u Republici Srbiji“ na osnovu kojeg 24 kineskih nastavnika-volontera podučava taj jezik u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, kao i na brojne stipendije za državljane Srbije i Kine.

Posebno bih istakao da smo se prilikom definisanja reformskih pravaca visokog obrazovanja vodili i zajedničkim strateškim ciljevima definisanim u okviru Međunarodne platforme ‘16+1 mehanizam’ za saradnju između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, objasnio je Šarčević.

Ministar je ukazao i na odličnu naučno-tehnološku saradnju, posebno na memorandum o zajedničkom finansiranju razvojnih i istraživačkih projekata, koji je potpisan prilikom posete kineskog predsednika Republici Srbiji u junu 2016.

Na osnovu njega je objavljen Zajednički poziv za prijavljivanje istraživačkih i razvojnih projekata u periodu 2017-2019, a najveće interesovanje bilo je za poljoprivredu, biotehnologiju, nanotehnologiju i informacione i komunikacione tehnologije, rekao je Šarčević.

Kada je reč o nauci uspostavljena je saradnja i između nekoliko institucija iz Srbije, kao što su Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Poljoprivrednog fakulteta, Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Josif Pančić“ i Šangajskog Instituta Materia Medika.

Šarčević je zaključio da primer postojeće saradnje jasno ukazuje i na mogućnosti koje zajedničkim zalaganjem, u bilateralnom i multilateralnom kontekstu, tek mogu i treba da budu ostvarene.