Drugi međuministarski sastanak za praćenje reformi u obrazovanju održan je danas, a ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević naglasio je da je budžet Srbije namenjen za prosvetu dobar, ali nije dovoljan da pokrije reforme i da je pomoć Evropske komisije od posebnog značaja.

Sve što je do sada urađeno u reformi obrazovanja, urađeno je u otežanim okolnostima, jer u sistemu imamo 20 odsto manje ljudi zbog restriktivnih zakona, rekao je Šarčević.

Za reformu obrazovanja Srbija je od EU dobila podršku od oko 21 miliona evra, a sredstva su odobrena na osnovu postignutih rezultata. Novac je predviđen da se povlači u tri tranše.

Zamenica šefa delegacije EU u Srbiji Mateja Novčič Štamcar ukazala je da he podrška Srbiji od oko 21 miliona evra odobrena na osnovu postugnitih rezultata u oblastio reforme obrazovanja.

Drago mi je što je Evropska komisija pozitivno ocenila vaša postignuća u 2017. godini. Na osnovu ove ocene odobreno je 6,8 miliona evra u decembru prošle godine. Nadam se da će ta sredstva namenski doprineti unapređenju obrazovnog sistema, naglasila je Novčič Štamcareva.

Ukazala je i na oblasti u koje je potrebno uložiti dodatna napore, a to su bolja komunikacija i koordinacija svih aktera u oblasti obrazovanja, zatim uspostavljanje okvira za praćenje reforme na osnovu svih strategija, uključujući i Strategiju za inkluziju Roma i akcioni plan za realizaciju prava nacionalnih manjina.

Važno je, dodala je, uspostavljanje informacionog sistema koji će obuhvatiti i međunarodne pokazatelje.

Ovo je prilika da zajedno prodiskutujemo preporuke u vezi s važnim poglavljem 23 u oblasti obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i učenika romske nacionalnosti“, pojasnila je Mateja Novčič Štamcar.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović podsetila je da je EU za reformu obrazovanja u Srbiji izdvojila 27,4 miliona evra.

Novac se uplaćuje direktno u budžet, a povlači se u tri tranše. Poslednja tranša treba da bude povučena do 31. decembra 2019. godine.

Ona je rekla da još ima vremena da se obavi sve što je potrebno kako bi se povukla sva sredstva.

Joksimovićeva je istakla da se za sada sprovodi sve što je predviđeno i da očekuje da se sprovede do kraja, kao i da bi bilo šteta i sramota da se ne ispuni sve što je predviđeno za ovako važan proces, za održivi razvoj Srbije, a to jeste razvoj zasnovan na obrazovanju, na znanju, ekonomija zasnovana na znanju.

Na međusektorskom savetu, osim predstavnika ministarstva prosvete među učesnicima bili su i predstavnici ministarstava za rad, sporta, pravde i finansija.

Predstavnike EU zanimalo je šta su tri ključna postignuća u reformi obrazovanja od prošle godine do danas.

Ministar prosvete je naveo da je važno to što je formirana Agencija za kvalifikacije, da se dosta uradilo na državnoj maturi koja treba da bude uvedena 2020/21, uspešno se sprovodi reforma gimnazija, otvaraju se nova IT odeljenja, a planirana su i specijalizovana odeljenja za hemiju i biologiju u gimnazijama.