Direktor COST-a Ronald de Bruin  ocenio je danas da su naučnici iz Srbije veoma  aktivni u akcijama tog Evropskog programa za saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja.

Imamo veliki broj mreža, odnosno COST akcija, kao ih zovemo. Srpski istraživači, u ovom trenutku učestvuju u 90 odsto tih akcija. S druge strane, vidim i da srpsko društvo i istraživači imaju veliki benifit od učešća u COST-u, rekao je de Bruin u razgovoru sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem u Beogradu.

De Bruin je naveo da punopravno članstvo Srbije u Cernu daje dodatnu mogućnost za proširenje saradnje sa COST-om.

Ministar Šarčević upoznao je sagovornike sa reformama koje su do sada sprovedene u obrazovnom sistemu Srbije, kao i u oblasti nauke.

On je naveo da je krajem prošle godine formiran Fond za nauku, kao i da Fond za inovacije dobro funkcioniše.

Pokrenuli smo izgradnju brojnih centara za mlade istraživače u različitim delovima Srbije…To će biti dobra mreža kojom će rukovoditi Centar za promociju nauke, kazao je Šarčević.

COST (European Cooperation in Science and Technology) je program koji finansira EU i omogućava istraživačima da uspostave interdisciplinarne istraživačke mreže u Evropi i šire. Finansira se organizovanje konferencije, sastanaka, škola za obuku, kratkih naučnih poseta ili drugih umreženih aktivnosti u širokom spektru naučnih tema.