Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je danas da je Srbija postala prepoznatljiva u Evropi kao zemlja koja možda i najbrže uvodi digitalizaciju u nastavu.

On je na sastanku sa predstavnicima organizacije Rotari distrikt 2483 i kompanijama koje su se uključili u projekat „Za lepšu školu“, rekao da se krenulo sa ozbiljnim reformama i da je za dve i po godine urađeno mnogo.

Počeli smo da donosimo nove zakone, da menjamo nastavne planove i programe, da menjamo paradigmu učenja sa reprodukcije sadržaja na učenje o ishodima, da obučavamo nastavni kadar, da opremamo škole novom opremom…, rekao je Šarčević.

Ministar je podsetio da je informatika uvedena kao obavezan predmet u osnovnoj školi, programiranje od najranijeg uzrasta, finansijska pismenost, otvorena specijalizovana IT odeljenja u gimnazijama i da je za to bila potrebna „pomoć prijatelja“, odnosno kompanije koje su htele da podrže reformu obrazovanja.

Da nije bilo pomoći kompanija i Rotari kluba mi ne bismo mogli ovom brzinom da napravimo prvi korak od sedam milja, a to je uvođenje obaveznog učenja informatike i programiranja u petom razredu osnovne škole. Da nismo postavili agendu informatike kao obaveznog predmeta ne bismo mogli da postavimo osnov za razvoj društva koje će da bude zasnovano na znanju, rekao je Šarčević.

Vladimir Matić, guverner Rotari distrikta 2483, je podsetio da je tokom dve godine, koliko traje saradnja, ta organizacija zahvaljujući prijateljima iz 52 kluba iz čitavog sveta, prikupila više od 150 hiljada dolara za srpske škole.

U prvoj fazi kupili smo i donirali 500 računara, a sada u drugoj još 100 i sve smo ih podelili po školama u Srbiji, i to ne samo u velikim gradovima, rekao je Matić.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Rotari Distrikt 2483 potpisali su 29. januara 2019. Memorandum za realizaciju projekta „Za lepšu školu“ čiji je cilj kontinuirana akcija opremanja i pomoć školama.

Rotari klub i njegovi partneri pomažu školama doniranjem novih ili starih računara, opremanjem kabineta i učionica savremenom opremom, stipendiranjem talentovanih učenika, opremanjem đačkih kuhinja, biblioteka i fiskulturnih sala, uređivanjem školskih dvorišta i terena i pružanjem pomoći na druge načine shodno potrebama škola.