Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je da će  se Nacrt Zakona o nauci i istraživanjima sutra naći na dnevnom redu sednice Vlade Srbije.

Ministar je Naučno-tehnološkom parku Beograd izjavio da je reč o krovnom zakonu u oblasti nauke koji u paketu sa Zakonom o Fondu za nauku uređuje politiku za podsticanje naučno-tehnološkog razvoja, stabilno finansiranje i efikasno korišćenje sredstava, kroz kombinaciju projektnog i institucionalnog finansiranja.

U Naučno-tehnološkom parku Beograd danas su predstavljene uspešne reforme koje su u oblasti nauke i tehnološkog razvoja sprovedene u Srbiji tokom poslednje dve godine, a istovremeno je i svečano obeležen prijem naše zemlje u punopravno članstvo u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN).

Šarčević je kazao da su mladi ljudi, ne samo u CERNU-u ključ za uspeh. On je dodao da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 1. marta 2018. godine objavilo Poziv za talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija a 27. novembra drugi poziv za talentovane mlade istraživače.

Po ova dva poziva do sada je uključeno 1.157 mladih istraživača. Ovim pozivima Vlada Srbije i Ministarstvo šalju poruku da za najbolje mlade istraživače ima i da će uvek biti mesta u našoj naučnoj zajednici, naveo je ministar.

Šarčević je podsetio i da Ministarstvo podržava uključivanje istraživača povratnika iz inostranstva na projekte koji se realizuju u tekućem ciklusu istraživanja.  

Govoreći o reformama koje su sprovedene u oblasti nauke Šarčević je kazao da je, između ostalog, pokrenut proces izrade Strategije pametne specijalizacije (4S) čiji je cilj identifikacija oblasti specijalizacije kako bi javna ulaganja imala veći efekat, a privreda postala konkurentnija.

Na polju stvaranja konkretne veze nauke i privrede se mnogo radi. Privreda bazirana na znanju u Srbiji neće biti fraza, kazao je on.

Ministar je pohvalio i rad i rezultate Fonda za inovacionu delatnost i Naučno tehnološkog parka Beograd.

On je dodao da su u protekle dve godine u Srbiji nastavljena ulaganja u infrastrukturu u oblasti nauke i naveo primer izgradnje Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu i Nišu, izgradnju zgrade Biosens instituta u Novom Sadu i stanova za mlade istraživače u Kragujevcu.

Na svečanosti je govorio i predsednik Komisije za saradnju Republike Srbije sa CERN-om Petar Adžić koji je podsetio da je Srbija oko pet godina bila pridružena članica CERN-a , a da je 24. marta postala 23. punopravna članica ove organizacije.

On je rekao da je to istorijska odluka i da će članstvo u CERN-u srpskim naučnicima pružiti nove mogućnosti za učešće u istraživanjima i biti podsticaj fundamentalnim naukama.

Milica Đurić-Jovičić, v.d. direktor Fonda za nauku Republike Srbije, najavila da će 21. juna biti otvoren poziv za izvrsne projekte mladih istraživača, kao i da će uskoro biti raspisani pozivi za još dva programa.

Na svečanosti su govorili i direktor Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije Ivan Rakonjac i v.d. direktor Naučno-tehnološkog parka Beograd Gordana Danilović-Grković.