Predstavnici institucija socijalne zaštite i obrazovanja sa republičkog, pokrajinskog i gradskog nivoa razgovarali su u petak, 4. maja u Subotici o izazovima i mogućnostima uključivanje 106 dece iz Doma „Kolevka“ u obavezno obrazovanje i vaspitanje.

Saradnja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu na pospešivanju uključivanja dece iz domskog smeštaja u obrazovni sistem počela je u martu a jedan u nizu međuresornih sastanaka održan je 4. maja u Subotici.

Nakon sastanka u Gradskoj kući učesnici sastanka su posetili štićenike Doma za decu sa smetnjama u razvoju „Kolevka“.