Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Mladen Šarčević razgovarao je danas sa šefom misije OEBS-a u Srbiji Andreom Oricijom između ostalog o suzbijanju rizika od nasilnog ekstremizma i radikalizma kod mladih, učenju srpskog kao nematernjeg jezika, kao i udžbenicima na jezicima manjina.

Oricio je rekao da je Misija OEBS-a  spremna da pomogne, između ostalog, i kada je reč o regulatornim aspektima postupanja timova za prevenciju nasilja u školama.

To je jedna oblast u kojoj možemo da pomognemo. Druga je organizovanje različitih obuka i ekspertskih konferencija. Kada se radi o suzbijanju rizika od nasilnog ekstremizma u školama pojačali smo aktivnosti na tom polju a sve u skladu sa uobičajenim radom OEBS-a. To podrazumeva obrazovanje, inkluziju i druge oblasti. To činimo i kroz sportske aktivnosti, naveo je on.

Ministar Šarčević  ocenio je da je nasilje univerzalni problem s kojim se suočavaju sva društva i države.

On je ukazao da je u suzbijanju nasilja ključna uloga roditelja i da je potrebno da se obrate školi i poštuju procedure koje postoje.

Šarčević je rekao da je Ministarstvo u potpunosti posvećeno pronalaženju rešenja za pitanja  udžbenika za nacionalne manjine.

On je kazao da je u upotrebi osam jezika nacionalnih manjina, kao i da svi imaju pravo da se školuju na svom jeziku.

Šarčević je podsetio da  je pri Zavodu za udžbenike formiran Centar za niskotiražne udžbenike, kao i da će školskim bibliotekama biti dostavljeni udžbenici na jezicima nacionalnih manjina.