Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević razgovarao je danas sa Sašom Bovanom vršiocem dužnosti direktora Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd, visokoškolske ustanove koja je  osnovana Odlukom Vlade Republike Srbije spajanjem Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija u Beogradu i Visoke poslovne škole strukovnih studija u Blacu.

Ministar prosvete je prilikom sastanka u Beogradskoj poslovnoj školi rekao da je ova Akademija nova forma koju je prihvatila i Konferencija akademija strukovnih studija Srbije (KASSS).

Šarčević je kazao da je cilj da se nađe što kompletniji model koji će se ubuduće primenjivati kada je reč o organizaciji strukovnih škola.

Novi modeli imaju za cilj da se prekine sa lošim navikama, da se priča okrene ka kvalitetu, da se urade pravilnici koji se odnose na imenovanje u zvanja, da se pojača veza sa privredom i univerzitetima, rekao je Šarčević.

On je naveo i da je potrebno zaboraviti na „mehanizme lakog studiranja i brzog dolaženja do diploma“, kao i da je cilj da svi tokovi novca prilikom poslovanja visokih škola budu vidljivi.

Privremeni savet preuzeo je danas i zvanično upravljanje Akademije poslovnih strukovnih studija.