СЕКРЕТАРИ УСТАНОВА

Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја  Број:119-01-00747/2019-12 од 24.12.2019. године, образована је  радна група МПНТР са задатком да размотри, анализира, и сачини предлог  нормативних аката којима се ближе уређује рад, право,  обавезе и одговорности , стицање и одузимање лиценце, стручно усавршавање и напредовање секретара установе доуниверзитетског образовања и размотри, анализира и изради предлог аката којима се ближе уређује рад заједничке стручне службе ( у даљем тексту: Радна група).

Поштовани секретари установа можете нам поставити питање на меил:

slavica.djordjevic@mpn.gov.rs

Или нам се јавити радним данима – среда, четвртак и петак од 10-13 часова на тел:

  • 011/242-01-05;
  • 0648134143;

Ваш задатак је да се старате о законитом раду установе, а наш да вам у томе помажемо.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.