Сектор за финансије 011/363-1368
011/3616-515
V спрат, Б крило
канцеларија број 9
Немањина 22-26

Уже унутрашње јединице Сектора за финансије:

 

Одсек за припрему програмског буџета 011/363-1382
Одељење за извршење програмског буџета 011/3621-256
Одсек за буџетско рачуноводство 011/3616-290
Одсек за припрему и извршење програмског буџета и буџетско рачуноводство у области науке 011/363-1718
Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Београд и Пожаревац, са седиштем у Београду 011/2401-911
Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Лесковац, Зајечар и Ниш и за установе у Косовско-Поморавском управном округу, са седиштем у Лесковцу 017/422-891
Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Ваљево, Сомбор и Нови Сад, са седиштем у Ваљеву 014/227-651
Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Краљево, Ужице, и Крушевац, Косовска Митровица и Групе за стручно-педагошки надзор за општине Нови Пазар, Сјеница и Тутин са седиштем у Новом Пазару, са седиштем у Краљеву 036/308-716
Група за обављање финансијско материјалних послова за подручје школских управа Крагујевац, Јагодина, Чачак и Зрењанин, са седиштем у Крагујевцу 034/302-635

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.