Сектор за инспекцијске послове 011/363-1148 Немањина 22-26
V спрат, Б крило,
канцеларија број 3
011/3616-293

Уже унутрашње јединице Сектора за инспекцијске послове:

Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања 011/2401-911
011/2424-626

локал 217, 218, 260, 263

Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и науке и ученичког и студентског стандарда 011/2401-911

локали 259, 258

011/2401-838
Група за правне, аналитичке и информатичке послове 011/2401-911

локал 238, 256

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.