Сектор за инспекцијске послове 011/363-1891 Немањина 22-26
VIII спрат, Ц крило,
канцеларија број 25
011/3616-289

Уже унутрашње јединице Сектора за инспекцијске послове:

Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања 011/2401-143
Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и науке и ученичког и студентског стандарда 011/2401-911
011/2401-838
Група за правне, аналитичке и информатичке послове 011/2403-320

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.