Skupština Srbije usvojila je danas tri prosvetna zakona – Zakon o udžbenicima, Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije (NOKS) i Zakon o prosvetnoj inspekciji.

Zakon o udžbenicima definiše udžbenik kao „osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kojem obliku ili mediju“ čime se predviđa uvođenje digitalnih udžbenika.

Pojednostavljena su rešenja i precizirani rokovi za podnošenje i odobravanje udžbenika, kao i mogućnost nabavljanja preko škole, odnosno đačke zadruge što će doprineti ukidanju sivog tržišta, posrednika i u određenoj meri uticati povoljno na formiranje cene. Ukida se postojeći procenat koji je doveo do ukrupnjavanja tržišta, ali i uskratio pravo da se nastavnik opredeli za udžbenik nekih izdavača, na primer Zavoda koji nije prešao potreban procenat od pet odsto. Ostala je obaveznost korišćenja odabranih udžbenika za ciklus od četiri godine, ali je u izuzetnim slučajevima na predlog škole, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva, ostavljena mogućnost da u opravdanim slučajevima dođe do promene izabranih udžbenika. Predviđeno je formiranje Organizacione jedinice Zavoda za udžbenike  – Centar za niskotiražne udžbenike (na jezicima nacionalnih manjina, prilagođeni deci sa posebnim potrebama, za srednje stručne škole i slično) koji bi imao obavezu da iz fonda koji izdavači uplaćuju dva odsto i dodatnim sredstvima Vlade Republike Srbije obezbedi dostupnost tih udžbenika na tržištu.

Ukidaju se liste ocenjivača udžbenika, a jasno je precizirano ko može biti pregledač kako bi se izbegao sukob interesa i sam proces bio što transparentniji.

Donet je i Zakon kojim se institucionalno uređuje sistem kvalifikacija koje se stiču kroz formalno i neformalno obrazovanje. Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije (NOKS) se omogućava lakša mobilnost radne snage i primena koncepta celoživotnog učenja i  definiše institucionalni okvir za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija. Republika Srbija dobija Nacionalni okvir kvalifikacija, koji je u potpunosti usklađen sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

Zakon o prosvetnoj inspekciji na poseban način, objedinjuje u jedan zakon sve odredbe koje se odnose na inspekcijski nadzor, po nivoima obrazovanja, iz posebnih zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Ovaj akt propisao je poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, gradovima, odnosno pokrajini i donošenje rešenja ministra kojim se utvrđuje broj prosvetnih inspektora u opštinama i gradovima. Zakona je propisao i uslove za zapošljavanje prosvetnih inspektora  koji rade poslove inspekcijskog nadzora u prosveti.