Pomoćnik ministra za osnovno i predškolsko obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković, predstavnici Školske uprave Beograd i  direktorka Škole za učenike oštećenog vida ”Veljko Ramadanović” danas su zajedno sa predstavnicima ministarstava zemalja regiona posetili Centar za obrazovanje rehabilitaciju inkluziju i savetovanje za slepe i slabovide Iris u Ljubljani , a povodom završetka međunarodnog projekta Visio- prvi korak rana intervencija.

Centar Iris je jedinin centar u Sloveniji koji obrazuje decu koja imaju oštećenja vida. Trenutno se u centru obrazuje 45 dece, a ukupan broj korisnika na teritoriji Slovenije iznosi 185.  Direktorka centra Katjuša Koprivnikar je izrazila zadovoljstvo što je u prilici da ugosti direktore drugih centara iz zemalja regiona jer je to dobra priliku za razmenu iskustava.

Projekti pružaju mogućnost za saradnju sa drugim ustanovama ne samo u Sloveniji već i u regionu a samim tim povećavaju se i druge mogućnosti, rekla je Koprivnikar i dodala da je misija svih koji smo zaduženi za obrazovanje i vaspitanje slepe i slabovide dece da im obezbedilo što bolje uslove za školovanje.

Projekat Rana intervencija  pokrenula je organizacija Visio iz Holandije, a realizuje se kroz zajedničke aktivnosti sa školama iz zemalja regiona, koje obrazuju i vaspitavaju decu sa oštećenjem vida.  Projekat se realizuje od 2012. godine. Jedan od najvažnijih ciljeva sprovođenja projekta je upoznavanje šire društvene zajednice u svakoj zemlji sa značajem tretmana i rada sa decom oštećenog vida na najranijem uzrastu. Cilj pokretanja projekta je uključivanje zemalja koje imaju nizak budžet radi poboljšanja zaštite i edukacije lica oštećenog vida.