Promocija Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije održana je danas u Kulturnom centru u Zrenjaninu.

Skup kome su prisustvavali predstavnici lokalne samouprave, Ministarstva prosvete, Privredne komore Srbije, kao i veliki broja direktora škola i učenika otvorila je pomoćnica ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje Gabrijela Grujić.

Grad Zrenjanin snažno napreduje u realizaciji dualnog modela organizacije nastave, jer smo se svi zajedno osvestili, kako mi iz Ministarstva prosvete tako i roditelji i učenici, da savremeni tehnološki razvoj leži u kompanijima i da učenici mogu u kompanijama steći onaj kvalitet znanja koja ih, pored teorijskih znanja, čine odmah zapošljivim, kazala je ona.

Grujić je navela da je skup prilika da se ukaže na značaj osnivanja i rada učeničkih zadruga osnovnih i srednjih škola, kao jednog od dobrih modela za inicijativu i preduzetništvo, kao i ono što je Ministarstvo prosvete uradilo da se uspostavi Nacionalni okvir kvalifikacija.

Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je istakao na to da ovaj grad godinama prepoznaje značaj dualnog obrazovanja i dodao da nema boljeg mesta da se pričao o dualnom i preduzetničkom obrazovanju.

U narednom periodu moramo da povećamo broj učenika koji će imati direktan kontakt s privredom. Mnogo novih kompanija će doći u Zrenjanin i biće potrebno mnogo kvalitetne radne snage da u njima radi, rekao je gradonačelnik.

Ove godine promocija dualnog i preduzetničkog obrazovanja obuhvata i podršku razvoju preduzetničke kompetencije, kao jedne od  ključnih kompetencija u procesu celoživotnog učenja.

Predstavljajući Pravilnik o učeničkim zadrugama, savetnica ministra prosvete za finansijsku pismenost i preduzetništvo Gordana Stepić je rekla da zadruge, za razliku od redovne nastave, daju mogućnost „životnijeg učenja“.

Učenička zadruga doprinosi povezivanju nastave sa svetom rada, formiranju radnih navika, profesionalnoj orijentaciji i predstavlja svojevrsnu  pripremu učenika za izbor dualnih obrazovnih profila srednjih škola, navela je ona.

Učesnici skupa imali su priliku da vide i video klipove o radu učeničkih zadruga „Riznica“ i „Deca Stiga“ iz škola „Sonja Marinković“, Požarevac i „Sveti Vladika Nikolaj“, Bradarac. O zadrugama u školama govorile su: Vidica Štetin, pedagoški rukovodilac učeničke zadruge Osnovna škola „Dr Đorđe Jovanović”, Novi Bečej i Tatjana Paunov, direktor učeničke zadruge – Osnovna i srednja škola  „9. maj“, Zrenjanin koje su predstavile rad zadruga u svojim školama.

U delu Plenarna izlaganja o primeni Zakona o dualnom obrazovanju govorili su pomoćnica ministra Gabrijela Grujić, rukovodilac centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije Mirjana Kovačević,  pomoćnik gradonačelnika  Duško Radišić i predstavnik kompanije „Draxlmaier“.Leonardo Brenda.

Mirjana Kovačević iz Privredne komore Srbije podsetila je da je dualno obrazovanje uvedeno na inicijativu privrednika. Istakla je da Zakon o dualnom obrazovanju definiše obaveze, odgovornosti i prava kompanije.

Trenutno je u Srbiji oko 600 kompanija uključeno u realizaciju modela dualnog obrazovanja, u narednoj godini očekujemo i više, a sve zavisi od toga koliko i kako će moći da ispune zahteve koje pred njih postavlja Zakon o dualnom obrazovanju, rekla je ona.

Na skupu su predstavljeni i pravilnici predviđeni Zakonom o dualnom obrazovanju, a bilo je reči i o karijernom vođenju i savetovanju u dualnom obrazovanju.

O Nacionalnom okviru kvalifikacija govorila je Vesna Fabian iz Sektora za visoko obrazovanje. Ona je podsetila da je nakon decenije pripremnih aktivnosti 2018. godine donet Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija.

Donošenje Zakona deo je rešavanja ključnih problema neusklađenosti sistema kvalifikacija sa potrebama privrede, društvenog i ličnog razvoja, problema nedovoljno razvijenog i održivog sistema socijalnog partnerstva, odnosno institucionalnih i funkcionalnih veza u procesu razvoja i sticanja kvalifikacija i slično. Kako bi se osigurala relevantnost znanja i veština na tržištu rada Zakonom o NOKS kreiran je i pravni osnov za uspostavljanje institucionalnog okvira NOKS.

U poslednjem kvartalu 2018. godine osnovani su Savet za NOKS, Agencija za kvalifikacije kao i sektorska veća u čiji sastav je ušlo preko 200 predstavnika socijalnih partnera, kazala je Fabian.

Događaju je prisustvovalo više od 100 predstavnika i učenika osnovnih i srednjih škola, zvaničnika i predstavnika privrede u Srednjobanatskom okrugu.