Листа кандидата који су се пријавили на Јавни позив за пријављивање кандидата за чланове Националног савета за високо образовање (у даљем тексту: Јавни позив) који је 15. 12. 2017. године на својој интернет страници (ОВДЕ) објавило Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), ставља се на увид јавности.

Примедбе и предлози у вези са пријављеним кандидатима  могу се доставити  Министарству, Београд, Немањина 24, са назнаком за Јавни позив, искључиво путем поште, са потписом подносиоца, у року од 15 дана од дана објављивања Листе кандидата за чланове Националног савета за високо образовање на интернет страници Министарства.

По протеку рока за достављање примедби и предлога, Министарство ће евентуално кориговану Листу кандидата за чланове Националног савета за високо образовање објавити на својој интернет страници.

Листу пријављених кандидата можете погледати ОВДЕ.