Problemi u oblasti obrazovanja su brojni, ali konačno se neko setio da Srbija treba da se industrijalizuje i namera nadležnih je da unapredi situaciju u toj oblasti, rekao je danas  ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević na Kopaonik biznis forumu.

On je, na panelu „Obrazovanje i naučna politika – uhvati korak“, poručio i da će spona nauke i privrede biti jača i bolja, kao i da je jedan od prioriteta upravo finasnsiranje nauke. Međutim, ministar je istakao da skoro 95 odsto budžeta Ministarstva odlazi na plate, tako da ostaje jako malo za ulaganje u razvoj, i to je dugogodišnja praksa.

”Sada se, konačno, neko setio da Srbija treba da se industrijalizuje, i sada smo na novom početku. Moj zadatak je da nađem dobre timove,da  pokrenemo sva polja obrazovanja, od predškolskog do visokog”, poručio je Šarčević.

Ministar je istakao važnost dualnog obrazovanja, koje je u javnosti shvaćeno u užem smislu, a ono to nije. Dualno obrazovanje  podrazumeva jaku povezanost privrede i obrazovanja, pojasnio je Šarčević. ”Obišli smo više od 40 gradova, opština i sa 140 kompanija smo razgovarali. Mi smo kao lepak, zalepili smo lokalne samouprave, privredne komore, druga ministarstva”, rekao je ministar, i dodao da ćemo ako sve zacrtano i ostvarimo brzo uhvatiti korak.

Kao dobrar primer u sistemu Šarčević je naveo Institut ”Mihajlo Pupin”, koji ostvaruje 30 miliona evra godišnje od izvoza.