Obuke za nove telefonske savetnice koje će volonterskim radom na SOS liniji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pružati podršku zaštiti dece i učenika od nasilja organizovana je od 8. do 12. februara 2018. godine u okviru aktivnosti Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja.

Telefon je, pre svega, namenjen deci/učenicima, roditeljima, zaposlenima u obrazovnim ustanovama, kao i onima kojima je potrebna dodatna pomoć u rešavanju problema nasilja i onima koji se na različite načine bave pitanjem prevencije nasilja.

Zahvaljujući entuzijazmu i profesionalizmu saradnika koji su obučeni da rade na SOS liniji, omogućeno je da telefonska linija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  funkcioniše puno radno vreme svakog radnog dana.

Obuku su realizovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Biljana Lajović, Irena Mučibabić i Milja Krivokuća.

SOS telefon 0800 200 201 za prijavu nasilja  funkcioniše radnim danima tokom školske godine od 07.30 do 15.30 časova u dve smene (prva od 07.30 do 11.30 časova i druga od 11.30. do 15.30.časova).

Telefonski savetnici ukazuju na jasne procedure u slučajevima nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja kroz primenu Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010).

SOS linija za prijavu nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama počela je da radi u decembru  2011.godine, u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a strateški cilj otvaranja ovakve linije je da se nasilje zaustavi i spreči, a da se za decu odnosno učenike stvori bezbedno okruženje i pruže podsticajni uslovi za učenje.

Ova linija na kojoj volonterski rade kompetentni telefonski savetnici omogućiće deci, roditeljima, svim zaposlenima u obrazovnim ustanovama, kao i onima kojima je potrebna dodatna pomoć u rešavanju problema nasilja da kroz savetodavno-instruktivan rad preduzmu korake koji vode zaustavljanju i prevenciji nasilja.