Drugi sastanak EU-Srbija zajedničkog komiteta za istraživanje i inovacije održan je u Briselu, 7. decembra 2018. godine. Cilj ovog sastanka bio je da predstavnici Generalnog Direktorata za nauku i inovacije Evropske komisije i Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije razmene informacije o implementaciji Horizont 2020 programa.

Delegaciju Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predvodio je prof. dr Viktor Nedović, državni sekretar, a delegaciju Direktorata za nauku i inovacije, dr Kostas Glinos, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju.

U našoj delegaciji nalazili su se i prof. dr Marija Kuzmanović, pomoćnik ministra, Željka Dukić, samostalni savetnik i Vesna Filipović-Nikolić, prvi savetnik u Misiji Republike Srbije pri Evropskoj Uniji u Briselu. Delegaciju EU su između ostalih činili Bernhard Fabianek i prof. dr Miroslav Vesković.

Predstavnici Direktorata za nauku i inovacije su izneli statističke informacije o učešću institucija iz naše zemlje u Horizont 2020 programu. Posebno su ukazali na činjenicu da su naše institucije za četiri godine trajanja Horizont 2020 programa uspele da gotovo po svim indikatorima nadmaše rezultate koje smo postigli za čitavo vreme trajanja (sedam godina) prethodnog okvirnog programa EU za istraživanja, Okvirnog programa 7 (FP7). Ukazano je na oblasti u kojima ostvarujemo rezultate na nivou evropskog proseka, pa i iznad njega (Marija Sklodowska-Kiri akcije, istraživačke infrastrukture, hrana i poljoprivreda, transport, inovacije u malim i srednjim preduzećima, istraživanja Kosmosa), kao i one gde postoji prostor za dalje unapređenje (informacione i komunikacione tehnologije, energetika, zaštita životne sredine).

Srpske institucije su za realizaciju odobrenih projekata podržane sa više od 73 miliona evra. Naša uspešnost od 12%, u poredjenju sa evropskim prosekom koji iznosi 15%, svrstava nas u kategoriju novih zemalja članica EU. Pored toga, predstavljena je radna verzija narednog programa posvećenog istraživanju – Horizont Evropa. U toku je diskusija na nivou Evropske komisije o budžetu koji će biti dodeljen ovom programu.

Prof. dr Viktor Nedović u svom izlaganju istakao je aktivnosti Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije koje su vezane za Horizont 2020 program, promene nacionalnog zakonodavstva u oblasti nauke i inovacija, kao i našu poziciju i očekivanja od narednog okvirnog programa, Horizont Evropa.

Takođe su prezentovane informacije o učešću u aktivnostima Objedinjenog istraživačkog centra (gde je posebno istaknuta odlična saradnja na izradi Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije Republike Srbije, RIS3), Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju, u Marija Sklodowska-Kiri akcijama, Widening projektima, aktivnostima vezanim za integrisanje u Evropski istraživački prostor, kao i aktivnostima u vezi otvorene nauke i slobodnog pristupa.