Predstavnici Vlade Srbije i naučnih institucija danas su na konferenciji Kine i 17 zemalja Centralne i Istočne Evrope potpisali 12 sporazuma o saradnji.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Srbije Nenad Popović i predstavnik kompanije Net dragon vebsoft holdings potpisali su  Memorandum o razumevanju kada je reč o saradnji u oblasti razvoja i promocije otvorene inovacione platforme.

Potpisan je i Memorandum o razumevanju i saradnji Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Kineske akademije nauka i tehnologija za razvoj. Takođe, potpisan je Memorandum o razumevanju između Kineske akademije nauka i tehnologija za razvoj i Univerziteta u Novom Sadu, kao i Memorandum o razumevanju za naučno-istraživačku saradnju Instituta tehničkih nauka SANU i Laserskog instituta Akademije nauka Šandong.

Na konferenciji je potpisan i Sporazum o zajedničkom istraživanju na dizajniranju ispitivanja modela bolesti i biomarkera za ranu dijagnozu neuroloških poremećaja koji će realizovati Biološki institut Akademije nauka Šandong i Medicinski fakultet u Beogradu.

Centralna laboratorija za molekularno inženjerstvo provincije Šandong i Institut tehničkih nauka SANU potpisali su okvirni ugovor o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti polimernih materijala i nanomaterijala.

Predstavnici Univerziteta u Beogradu i rektor Čengdu univerziteta za informacione tehnologije Su Čenghua potpisali su Sporazum o saradnji između dva univerziteta. Takođe, potpisan je i Sporazum o akademskoj razmeni i saradnji između Univerziteta u Šangaju i Univerziteta u Beogradu.

Na konferenciji je potpisan i Sporazum između šangajskog farmaceutskog instituta Kineske akademija nauka i Instituta za biološka istraživanja u oblasti izučavanja prirodnih produkata i dizajniranju novih lekova.

Potpisan je i Sporazum o zajedničkoj laboratoriji između BGRIMM Tehnolodži grup, Univerziteta u Beogradu, HBIS Grup Srbija Iron & Stil, kompanije Ciđin Bor Koper Bor i kompanije RONLY Holdings Limited.

Deklaraciju o globalnom ekosistemu inovacija i preduzetništva potpisali su NTP Crna Gora, BioSens Institut iz Novog Sada, Inovacioni centar iz Banjaluke, Biznis inkubator BIOS iz Osijeka, Biznis inkubator iz Novog Sada, kompanija Šangaj Neobay Venčur kapital, Centar za preduzetništvo Univerziteta u Miegnu, Šangajski zajednički institut Đao Tong i Univerzitet Pađađaran iz Indonezije.