Ministar  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, sastao se u Štutgartu sa delegacijom Ministarstva obrazovanja i kulture nemačke pokrajine Baden Virtemberg. Na sastanku je bilo reči o digitalizaciji obrazovnog sistema i razvoju dualnog obrazovanja.

Predstavnici Ministarstva Baden Virtemberga pohvalili su napore Ministarstva i Vlade Republike Srbije u pravcu digitalizacije sistema obrazovanja, pre svega  uvođenje informatike sa elementima programiranja kao obaveznog predmeta u niže razrede osnovne škole, o čemu se razmišlja i u Nemačkoj.

Ministar Šarčević je rekao da blaga prednost  u odnosu na Nemačku kada je reč o obaveznosti informatike, govori da je Srbija na dobrom putu i daje dodatni motiv da se proces digitalizacije odvija još intenzivnije i na svim poljima.

Tokom razgovora posebna pažnja posvećena je razvoju dualnog i preduzetničkog obrazovanja, sa akcentom na visoko obrazovanje. Zajednički je konstatovano da su posetom i razmenom iskustva uspostavljeni temelji kvalitetnije saradnje.

Ministar Šarčević je potom posetio  akademiju za dualno obrazovanje  Duale Hochschule Baden-Württemberg i sastao se rektorom prof. dr Joahimom Veberom. Na sastanku je predstavljena  motodologija rada akademije u kojoj je naglašen značaj praktične nastave. Veber je rekao da je dualnim obrazovanjem u pokrajini obuhvaćeno  34.000 studenata koji znanja stiču u saradnji sa jednom od 9.000 kompanija, koje su socijalni partneri, a  među kojima su Porše, Boš i Mercedes.

Ministar Šarčević je istakao da je Srbija uvodeći dualno obrazovanje vodila računa o specifičnostima srpske privrede i da je u ceo proces ulazi sa jasnim zakonodavnim okvirom. Takođe, Šarčević je dodao da se u ovom trenutku radi na Nacionalnom modelu studentske prakse, naglasivši da će od velikog značaja u tom procesu biti iskustva akademije iz Štutgarta.

Na kraju posete Štutgartu, delegacija Ministarstva posetila je gradsku biblioteku i donirala 1.700 primeraka časopisa “Vid“, časopisa učenika  „Škole Vuk i Dositej“ , srpske dopunske škole iz Štutgarta. Časopis izlazi dva puta godišnje, a izdaje ga  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije.