Republika Srbija učinila je značajne korake u oblasti obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava, ocenjeno je na radnom sastanaku predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa predstavnicima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Na sastanku je postignut dogovor o intenzivnijoj saradnji i nastavku rada na unapređivanju demokratskih vrednosti u obrazovanju  kroz horizontalno učenje, obuke i razmenu iskustava. 

V.d. šefa Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju dr Snežana Vuković predstavila je dobru praksu kojom je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uključilo decu i učenike migrante i tražioce azila u sistem obrazovanja i vaspitanja i naglasila važnost promovisanja demokratskih kompetencija u društvu.

Predstavnici Ambasade SAD izneli su niz predloga novih programa u oblasti obrazovanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, savetnik za medije i kulturu pri ambasadi SAD Timoti Stendart, ataše za kulturu Majkl Bruk, kao i Dušica MilivojevićDragana Obragović  zadužene za oblast kulture.