Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom da će nastaviti da radi na unapređenju  uslova za njihovo obrazovanje.

Ministarstvo je obezbedilo da Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja svoj deci bude garantovano jednako pravo na obrazovanje i obezbedilo dostupnost obrazovanja i vaspitanja bez diskriminacije i izdvajanja po bilo kom osnovu.

Pravo na kvalitetno obrazovanje se ostvaruje kroz besplatno osnovno i srednje obrazovanje i obavezno obrazovanje u trajanju od devet godina, uz dodatnu podršku.

I ove, kao i prethodnih godina obezbedili smo 7000  besplatnih prilagođenih udžbenika za sve učenike sa invaliditetom , pružena je podrške učenicima sa smetnjama u razvoju  kroz afirmativne mere upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove, a pružamo podršku radu interresornih komisija koje  funkcionišu u 136 opština.

Za decu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, efekti ovih politika se vide u povećanju obuhvata dece sa smetnjama u razvoju obrazovanjem, smanjenju broja učenika u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i većem uključivanju u srednje i visoko obrazovanje, uz primenu afirmativnih mera i različitih mera dodatne podršku iz sistema obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite.

U obrazovnom sistemu Republike Srbije, u školskoj 2020/2021. godini, po individualnom obrazovnom planu se u osnovnim školama obrazuje  18.319 učenika i učenica, od čega 15.184 u redovnim i 3.135 u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. U srednjim školama je 2.356 učenika i učenica, od toga 670 u redovnim i 1.686 u školama za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

U skladu sa preporukama Komiteta za prava osoba sa invaliditetom upućenih Srbiji,  da se svim osobama sa invaliditetom obezbedi pristup kvalitetnom inkluzivnom primarnom, sekundarnom i tercijarnom obrazovanju, uz obezbeđivanje razumnih prilagođavanja učenicima u redovnim školama, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Unicef-om Srbije, a u okviru Programa IPA 2020, priprema projekat kojim će se dalje unapređivati pristupu i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna podrška.

Srbija predstavlja primer države u kojoj obrazovni sistem obezbeđuje inkluziju sve dece u sistem formalnog obrazovanja i time obezbeđuje  osnovu za  njihovu dalju inkluziju u društvo.