Republika Srbija je veoma posvećena unapređivanju dostupnosti i kvaliteta obrazovnih politika za pripadnike nacionalnih manjina kojima pozitivno zakonodavstvo omogućava aktivno učešće u kreiranju tih politika, jedan je od zaključaka nedavno održanog sastanka delegacije ministarstava prosvete Srbije i Ukrajine.

U okviru projekta „Zaštita nacionalnih manjina, uključujući i Rome i manjinski jezici u Ukrajini“, koji se realizuje kao deo Akcionog plana Saveta Evrope za Ukrajinu 2018-21,  delegacija te zemlje imala je priliku da razmeni iskustva sa kolegama koji se bave obrazovanjem nacionalnih manjina u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Rukovodilac Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije Snežana Vuković naglasila je važnost razmene iskustava i međusobnog učenja.

Ona je ukazala na činjenicu da su sva tri modela obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina veoma dobro iskorišćena i iznela niz podataka o broju učenika koji nastavu pohađaju na svom maternjem jeziku ili dvojezično.

Podaci o učenju Ukrajinskog jezika sa elementima nacionalne kulture su bili posebno zanimljivi kolegama iz Ukrajine, kao i postojanje udžbenika na ukrajinskom jeziku.

Poseban segment razgovora posvećen je udžbenicima na jezicima nacionalnih manjina, ali i programima nastave i učenja za predmete koji se realizuju na nekom od 16 jezika nacionalne manjine koliko je, kroz tri modela, zastupljeno u sistemu obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji.

Gosti iz Ukrajine imali su mogućnost da saznaju i dodatne informacije o nadležnostima Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. 

Oksana Ovčaruk iz Saveta Evrope zahvalila je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na mogućnosti da se delegacija, koju su činile kolege iz Ministarstva prosvete i kulture Ukrajine, upozna sa sistemom obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, ali i sa brojnim mogućnostima obrazovanja nacionalnih manjina u našoj zemlji.