Predstavnici Republike Srbije potvrdili su Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma u okviru procesa proširenja EU, na Šestom samitu zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u poljskom gradu Poznanju.

Proces integracije Roma bio je jedna od tema u fokusu samita koji je održan 4. i 5. jula u Poznanju, pored regionalne saradnje, rasta ekonomije u regionu, transporta, povezivanja i mobilnosti.

Usaglašavanje teksta Deklaracije inicirali su predstavnici Evropske komisije u saradnji sa Vladom Severne Makedonije, Regionalnim savetom za saradnju i zemljama iz regiona, a u Srbiji proces je pratilo Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, na čijem je čelu potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović.

Zemlje članice koje su potvrdile Deklaraciju Zapadnog Balkana o Romima i EU proširenju obavezale su se da će nastaviti i pojačati napore za potpunu ravnopravnost i inkluziju Roma, posebno kroz implementaciju i praćenje zajedničkih zaključaka romskih seminara ali i svih drugih strateških dokumenata. Takođe, ovom Deklaracijom Vlade se obavezuju na nastavak i praćenje napora za punu jednakost i integraciju Roma u društvima u kojima žive.