Srednje obrazovanje i vaspitanje

Nosioci srednjeg obrazovanja i vaspitanja su srednje škole. Srednja škola ostvaruje školski program opšteg, stručnog i umetničkog obrazovanja, a može da ostvaruje i: individualni obrazovni plan za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju, individualan program srpskog jezika, odnosno jezika nacionalne manjine za učenike koji ne poznaju jezik na kome se izvodi nastava, školski program za muzičko i baletsko obrazovanje, školski program za obrazovanje odraslih, vaspitni program za učenike u školi sa domom, program specijalističkog i majstorskog obrazovanja, program obrazovanja za rad, programe stručnog osposobljavanja, obuke i druge programe, u skladu sa posebnim zakonom.

Izuzetno, srednja škola može da ostvaruje predškolski program, program osnovnog obrazovanja i vaspitanja i vaspitni program.

Osim navedenih programa ustanova može da ostvaruje i druge programe i aktivnosti usmerene na unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada, povećanja kvaliteta i dostupnosti obrazovanja i vaspitanja.

JAVNI POZIV za članove radnih grupa za izradu i reviziju standarda postignuća za opšteobrazovne predmete

 

 

Verifikovane privatne srednje škole

Pogledajte spisak OVDE

KONTAKT:

011/3616-524
011/363-1018
011/3616-527
Nemanjina 22-26
3 sprat, C krilo
kancelarija broj 14

email: srednje@mpn.gov.rs

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.