Средње образовање и васпитање

Носиоци средњег образовања и васпитања су средње школе. Средња школа остварује школски програм општег, стручног и уметничког образовања, а може да остварује и: индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на коме се изводи настава, школски програм за музичко и балетско образовање, школски програм за образовање одраслих, васпитни програм за ученике у школи са домом, програм специјалистичког и мајсторског образовања, програм образовања за рад, програме стручног оспособљавања, обуке и друге програме, у складу са посебним законом.

Изузетно, средња школа може да остварује предшколски програм, програм основног образовања и васпитања и васпитни програм.

Осим наведених програма установа може да остварује и друге програме и активности усмерене на унапређивање образовно-васпитног рада, повећања квалитета и доступности образовања и васпитања.

 

 

Верификоване приватне средње школе

Погледајте списак ОВДЕ

?

ОБАВЕШТЕЊА:

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ГИМНАЗИЈЕ И ОДЕЉЕЊА

КОНТАКТ:

011/3616-524
011/363-1018
011/3616-527
Немањина 22-26
3 спрат, Ц крило
канцеларија број 14

email: srednje@mpn.gov.rs

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.