Средње образовање и васпитање

Носиоци средњег образовања и васпитања су средње школе. Средња школа остварује школски програм општег, стручног и уметничког образовања, а може да остварује и: индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на коме се изводи настава, школски програм за музичко и балетско образовање, школски програм за образовање одраслих, васпитни програм за ученике у школи са домом, програм специјалистичког и мајсторског образовања, програм образовања за рад, програме стручног оспособљавања, обуке и друге програме, у складу са посебним законом.

Изузетно, средња школа може да остварује предшколски програм, програм основног образовања и васпитања и васпитни програм.

Осим наведених програма установа може да остварује и друге програме и активности усмерене на унапређивање образовно-васпитног рада, повећања квалитета и доступности образовања и васпитања.

 

 

?

ОБАВЕШТЕЊА:

Јединствена листа наставника верске наставе за школску 2021/2022. годину


Одлука о избору гимназија за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења


Стручно упутство о формирању одељења и група у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину


Нови термини одржавања такмичења и смотри ученика основних школа (април, мај и јун 2021. године)

Обавештавамо ученике и наставнике о новим терминима такмичења и смотри које су доставили организатори. У приложеној табели промењени термини такмичења обележени су црвеном бојом.

Пошто је до краја школске године остало веома мало термина расположивих за одржавање такмичења, није било могуће избећи њихова преклапања. Предложено је организаторима да у случају преклапања термина кад је реч о предметима из исте наставне области, покушају да ускладе време одржавања такмичења тако што ће једно такмичење бити одржано у преподневним, а друго у поподневним часовима.

Због ванредних околности пандемије вируса КОВИД-19 и жеље ученика да упркос неповољним околностима и у овој школској години ипак учествују на такмичењима и смотрама, сматрамо да је разложно затражити од свих, како од организатора тако и од учесника такмичења и смотри, разумевање за посебност ситуације у којој смо се сви нашли.

Очекујемо да организатори такмичења и смотри учине највише што могу у овој прилици, а да учесници такмичења и смотри поштују уложене напоре, определе се за такмичење у складу са својим највећим интересовањем и за које су најбоље припремљени, као и да не очекују од организатора да у наведеним околностима могу испунити све њихове жеље и очекивања.

 

Верификоване приватне средње школе

Погледајте списак ОВДЕ

Списак страних установа

Погледајте списак ОВДЕ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ГИМНАЗИЈЕ И ОДЕЉЕЊА

КОНТАКТ:

011/3616-524
011/363-1018
011/3616-527
Немањина 22-26
3 спрат, Ц крило
канцеларија број 14

email: srednje@mpn.gov.rs

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.