Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pomoćnica ministra Gabrijela Grujić i Milica Todorović učestvovale su u Švajcarskoj na jednoj od najznačajnijih međunarodnih konferencija, posvećenoj stručnom obrazovanju.

U Vinterturu  je od 6 do 8. juna održan Treći međunarodni kongres profesionalnog i stručnog obrazovanja i prakse. Ovaj Kongres organizovan je pod pokroviteljstvom Švajcarske konfederacije i na njemu su učestvovali eksperti iz oblasti stručnog obrazovanja, celoživotnog učenja, visoki zvaničnici, ministri, kancelari, državni sekterati, pomoćnici ministra, predstavnici kompanija, profesori, nastavnici, istraživači, praktičari i učenici.

Prisutne na konferenciji pozdravio je federalni savetnik Johan Šnajder Aman koji je izrazio čast što je Švajcarska domaćin ove konferencije. On je  je istakao značaj i važnost profesionalnog i stručnog obrazovanja u današnjem svetu koga prate brze promene u oblasti privrede i tehnologije, kao i da obrazovni sistem XXI veka treba da bude fleksibilniji ne bi li uspešno pratio promene koje se dešavaju u svetu.  Švajcarskoj kao zemlji koja ima dugu tradiciju negovanja dualnog obrazovanja pripada čast ali i odgovornost da ugosti tako veliki broj ljudi iz Amerike, Azije, Afrike, Evrope, Australije, Južne Amerike.

Prisutne je pozdravio i ministar prosvete Republike Singapur, gospodin Ong Je Kung i gospođa Betsi Devos, sekrtarka za obrazovanje u SAD.

Nacionalni model dualnog i preduzetničkog obrazovanja Republike Srbije predstavljen je na konferenciji kao primer dobre prakse saradnje školskog sistema i privrede ali i kao model koji podstiče na prvom mestu razvoj učenikovih potencijala uz poštovanje individualnih karakteristika. Poseban akcenat bio je na primeru iz Tehničke škole u Užicu koji je od samog početka bio podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u Srbiji pruža veliku podršku Ministarstvu prosvete u implementaciji nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja.

Nacionalni model kreiran je u skladu sa specifičnostima obrazovnog sistema i privrede u Republici Srbiji i ne predstavlja kopiju već postojećeg dualnog obrazovanja u zemljama nemačkog govornog područja. Jedna od preporuka i zaključaka konferencije je da svaka zemlja treba da nađe model stručnog obrazovanja koji njoj najviše odgovara a da od zemalja sa dugom tradicijom u ovom vidu obrazovanja uzme najbolje.

Pomoćnica ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje  Gabrijela Grujić sastala se i sa švajcarskom ekspertkinjom dr Ursulom Renold koja od samog početka podržava Republiku Srbiju u ovoj reformi i koja je još jednom iskoristila  priliku da pohvali brzinu i kvalitet kojim Srbija uvodi dualno obrazovanje.

Kvalitetna saradnja obrazovanja i privrede odražava se u kvalitetnom i efikasnom srednjem stručnom obrazovanju. Dualno obrazovanje kao deo sistema srednjeg stručnog obrazovanja predstavlja primer dobre saradnje ova dva sistema.