Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku da stipendistima Ministarstva – studentima doktorskih akademskih studija uključenih u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija po Programu podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad, miruje status stipendiste ukoliko se usled potreba države zaposle ili angažuju u radu zdravstvenih ustanova u periodu vanrednog stanja.

Zahtev za mirovanje, stipendista može podneti putem elektronske pošte na mejl adresu koja se koristi u  redovnoj komunikaciji sa stipendistima. Posle isteka vanrednog stanja, status stipendiste se aktivira na sopstveni zahtev i nastavlja se isplata stipendije, uz obavezu  dostavljanja odgovarajućeg dokaza o periodu rada ( ugovor o radu zaključen sa državnom zdravstvenom  ustanovom).