Učenički i studentski krediti i stipendije


  • VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE:

– Obaveštavaju se kandidati koji se prijavljuju za testiranje, da se isključivo prijavljuju preko linka koji je istaknut u obaveštenju na internet stranici Ministarstva.
Ove školske godine je uvedeno on-line prijavljivanje, bez obaveze kandidata da podnose prijavu sa dokumentacijom poštom.
Učenici i studenti koji dobiju stipendiju, biće naknadno informisani o proceduri i načinu potpisivanja ugovora.

Z

Učenički krediti za školsku 2018/2019. godinu

Z

Učeničke stipendije za školsku 2018/2019. godinu

Z

Studentski krediti za školsku 2018/2019. godinu

Z

Studentske stipendije za školsku 2018/2019. godinu

*Napomena: Obrasci za prijavu na Konkurs se mogu pronaći u delu „Sektor za učenički i studentski standard i investicije“ – „Aktuelno“


REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2019. godini sufinansira sledeću programsku aktivnost:

  • stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva na projekat Ministarstva

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 25.01.2019. godine.  

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

1. Kriterijumi za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija
2. UPUTSTVO za stipendiranje studenata doktorskih akademskih
3. PRIJAVA-za-stipendiranje-studenata-doktorskih-akademskih studija


 

 

Z

Učeničke i studentske stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente za školsku 2018/2019. godinu

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.