Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević uručio je danas u Beogradu ugovore o stipendiranju i  uključivanju studenata doktorskih akademskih studija u naučno istraživačke projekte ministarstva za 2019. godinu.

Stipendije će dobijati 144 studenta, a mesečna stipendija je 46.000 dinara.

Čestitajući dobitnicima Šarčević je rekao da će Ministarstvo prosvete kreirati nove politike u obrazovanju, naročito visokom i odvajati veća sredstva za stipendije.

Skoro je gotov zakon o takozvanim dualnim studijama. Tako da će kompanije gde god imaju interes već od osnovnih studija finansirati vaše obrazovanje. Državi ostaje da nagrađuje vas kao najvrednije i najposvećenije učenju, tako što će odvajati veća sredstva i formirati nove budžetske linije…, rekao je on na svečanosti u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Šarčević je ocenio da je poslednjih godina dosta urađeno za nauku u Srbiji i kao primer naveo da je formiran Fond za nauku koji će uskoro objaviti poziv za prvi projektni ciklus.

Najvažnija je činjenica da smo nedavno postali punopravni član CERN-a. To otvara mnoga vrata i država će imati priliku da koristi benefite tog članstva, dodao je on.

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović je ocenila da se stipendijama uvažavaju potencijali studenata i mogućnost da daju doprinos nauci i svojoj zemlji.

Mislim da su uslovi za nauku sada takvi da možemo da očekujemo značajne promene koje će vratiti onaj kompetitivni karakter nauke koji je izražen u svetu, a to je da ima mnogo dobrih naučnika, a ne dovoljno para. To je standardna situacija u nauci u svetu, i zbog toga mora da postoji kompetetivni duh da se do finansiranja dođe, naglasila je ona.

Rektorka je dodala da veruje da će mladi stipendisti kroz doktorske studije steći znanja i veštine kako da se takmiče na globalnom tržištu nauke.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog finansira Program podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad, koji obuhvata i: Stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte ministarstva. Ta programska aktivnost finansira se od 1. marta 2002. godine i do ove godine stipendirano 2246 studenata. Finansiranje programskih aktivnosti utvrđenih ovim programom vrši se raspisivanjem javnog poziva za svaku budžetsku godinu.

Pored redovnih obaveza na doktorskim akademskim studijama, Stipendisti ministarstva su u obavezi da budu angažovani u naučnoistraživačkim organizacijama na projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministarstvo sufinansira i materijalne troškove naučnoistraživačkim organizacijama (fakultetima i institutima)  za angažovanje stipendista na projektima u njihovoj instituciji. Od ove godine, povaćeni su i iznosi za materijalne troškove i oni iznose za eksperimentalna istraživanja 7.000,00 dinara (bilo je 4.600,00 dinara) svakog meseca za jednog stipendistu, a po 4.000,00 dinara (bilo je 3.500,00 dinara) za teorijska istraživanja.

Stipendija može da traje najduže 4 godine, na osnovu postignutog uspeha na doktorskim studijama i angažovanju na projektu tokom prethodne godine.