Izaberite stranicu
  • Уплата стипендије за јануар 2018. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 14. фебруара 2018. године, у износу од  25.000 динара.
  • Уплата стипендије за децембар 2017. године извршена је за све стипендисте  Министарства, 17. јануара 2018. године, у износу од  25.000 динара.

 


 

АРХИВА

Коначни резултати Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја (XVIЈавни позив за 2017. годину) за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда  средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2016. години

На XVI Јавни позив Министарства за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања у 2016. години, ради доделе 10 стипендија младим истраживачима, који је објављен 11.01.2017. године пријавило се укупно 16 кандидата. У складу са условима конкурса и усвојених Критеријума, анализе целокупне документације кандидата, као и поднетих приговора на Прелиминарну ранг листу, а на  предлог посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата, у табеларном приказу који је у прилогу.

За све додатне информације можете се обратити на e-mail ljiljana.janjic@mpn.gov.rs.

Кандидати се обавезују да поступе према следећем:

Да доставе до 12. априла 2017. године на адресу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одсек за развој научноистраживачких кадрова, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд – са назнаком ”документација стипендисте младог истраживача – ученика”) одговарајућу документацију Министарству, како би се припремили уговори и започела исплата стипендије.

a) попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;

б) попуњен образац – Изјаву да не примају другу стипендију

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ: Коначна ранг листа

 


Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства (XVI Јавни позив за 2017. годину) за стипендирање младих истраживача – ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2016. години

На XVI Јавни позив Министарства за стипендирање младих истраживача ученика завршних разреда средњих школа који су освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама у 2016. години, ради доделе 10 стипендија, који је објављен 11.01.2017. године пријавило се укупно 15 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 27.03.2017. године. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „Приговор на прелиминарну ранг листу за стипендирање младих истраживача – ученика“,  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове  републичких органа,  Немањина број 22-26, Београд.

Коначна листа кандидата којима су одобрене стипендије, објавиће се до 15. априла  2017. године.

За све додатне информације можете се обратити на e-mail ljiljana.janjic@mpn.gov.rs.

Прелиминарна ранг листа кандидата – ученика

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page