• Uplata stipendije za mart  2019. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 11. aprila  2019. godine, u iznosu od  27.000 dinara.

 • Uplata stipendije za februar  2019. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 11. marta  2019. godine, u iznosu od  27.000 dinara.

 • Uplata stipendije za januar 2019. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 11. februara 2019. godine, u iznosu od  27.000 dinara.

 • Uplata stipendije za decembar  2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 15. januara  2019. godine, u iznosu od  25.000 dinara.

 • Uplata stipendije za novembar  2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 12. decembra  2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.

 • Uplata stipendije za oktobar  2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 13. novembra  2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Izveštaj o radu u 2018. godini mladog istraživača – stipendiste Ministarstva
 • Uplata stipendije za septembar 2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 12. oktobra 2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Uplata stipendije za avgust  2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 17. septembra  2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Uplata stipendije za juli  2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 10. avgusta  2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Uplata stipendije za jun  2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 10. jula  2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Uplata stipendije za maj  2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 11. juna  2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Uplata stipendije za april  2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 10. maja  2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Uplata stipendije za mart 2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 10. aprila 2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Uplata stipendije za februar 2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 16. marta 2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Uplata stipendije za januar 2018. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 14. februara 2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.
 • Uplata stipendije za decembar 2017. godine izvršena je za sve stipendiste  Ministarstva, 17. januara 2018. godine, u iznosu od  25.000 dinara.

 

Konačni rezultati Javnog poziva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (XVIII Javni poziv za 2019. godinu) za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda  srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja u 2018. godini

Na XVIII Javni poziv Ministarstva za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja u 2018. godini, radi dodele 10 stipendija mladim istraživačima (objavljen 26.12.2018. godine), prijavilo se ukupno 10 kandidata. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih Kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata, a na  predlog posebno imenovane komisije, sačinjena je Konačna rang lista kandidata, u tabelarnom prikazu koji je u prilogu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail ljiljana.janjic@mpn.gov.rs

Konačna rang lista


Preliminarni rezultati Javnog poziva Ministarstva (XVIII Javni poziv za 2019. godinu) za stipendiranje mladih istraživača – učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama u 2018. godini

Na XVIII Javni poziv Ministarstva za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama u 2018. godini, radi dodele 10 stipendija, koji je objavljen 26.12.2018. godine prijavilo se ukupno 10 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva, zaključno sa 30.03.2019. godine. Prigovor se dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa naznakom: „Prigovor na preliminarnu rang listu za stipendiranje mladih istraživača – učenika“,  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove  republičkih organa,  Nemanjina broj 22-26, Beograd.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail ljiljana.janjic@mpn.gov.rs.

Preliminarna rang lista kandidata – učenika

ARHIVA

Konačni rezultati Javnog poziva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (XVII Javni poziv za 2018. godinu) za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda  srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja u 2017. godini

Na XVII Javni poziv Ministarstva za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja u 2017. godini, radi dodele 10 stipendija mladim istraživačima (objavljen 29.12.2017. godine), prijavilo se ukupno 10 kandidata. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih Kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata, a na  predlog posebno imenovane komisije, sačinjena je Konačna rang lista kandidata, u tabelarnom prikazu koji je u prilogu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail ljiljana.janjic@mpn.gov.rs

Konačna rang lista


Preliminarni rezultati Javnog poziva Ministarstva (XVII Javni poziv za 2018. godinu) za stipendiranje mladih istraživača – učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama u 2017. godini

Na XVII Javni poziv Ministarstva za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama u 2017. godini, radi dodele 10 stipendija, koji je objavljen 29.12.2017. godine prijavilo se ukupno 10 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva, zaključno sa 15.03.2018. godine. Prigovor se dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa naznakom: „Prigovor na preliminarnu rang listu za stipendiranje mladih istraživača – učenika“,  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove  republičkih organa,  Nemanjina broj 22-26, Beograd.

Konačna lista kandidata kojima su odobrene stipendije, objaviće se do 15. aprila  2018. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail ljiljana.janjic@mpn.gov.rs.

Preliminarna rang lista kandidata – učenika


Konačni rezultati Javnog poziva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (XVIJavni poziv za 2017. godinu) za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda  srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja u 2016. godini

Na XVI Javni poziv Ministarstva za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja u 2016. godini, radi dodele 10 stipendija mladim istraživačima, koji je objavljen 11.01.2017. godine prijavilo se ukupno 16 kandidata. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih Kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata, kao i podnetih prigovora na Preliminarnu rang listu, a na  predlog posebno imenovane komisije, sačinjena je Konačna rang lista kandidata, u tabelarnom prikazu koji je u prilogu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail ljiljana.janjic@mpn.gov.rs.

Kandidati se obavezuju da postupe prema sledećem:

Da dostave do 12. aprila 2017. godine na adresu: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odsek za razvoj naučnoistraživačkih kadrova, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd – sa naznakom ”dokumentacija stipendiste mladog istraživača – učenika”) odgovarajuću dokumentaciju Ministarstvu, kako bi se pripremili ugovori i započela isplata stipendije.

a) popunjen obrazac račun u Poštanskoj štedionici;

b) popunjen obrazac – Izjavu da ne primaju drugu stipendiju

PREUZMITE DOKUMENT: Konačna rang lista

 


Preliminarni rezultati Javnog poziva Ministarstva (XVI Javni poziv za 2017. godinu) za stipendiranje mladih istraživača – učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama u 2016. godini

Na XVI Javni poziv Ministarstva za stipendiranje mladih istraživača učenika završnih razreda srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama u 2016. godini, radi dodele 10 stipendija, koji je objavljen 11.01.2017. godine prijavilo se ukupno 15 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva, zaključno sa 27.03.2017. godine. Prigovor se dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa naznakom: „Prigovor na preliminarnu rang listu za stipendiranje mladih istraživača – učenika“,  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove  republičkih organa,  Nemanjina broj 22-26, Beograd.

Konačna lista kandidata kojima su odobrene stipendije, objaviće se do 15. aprila  2017. godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na e-mail ljiljana.janjic@mpn.gov.rs.

Preliminarna rang lista kandidata – učenika