Izaberite stranicu

 

Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2017. години

На XIII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2017. години, који је објављен 11.01.2017. године у дневном листу “Политика“ и на сајту Министарства, пријављен је укупно 21 кандидат. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата. Од пријављених 21-ог кандидатa стипендије се додељују зa све кандидате.

Коначна ранг листа


 

АРХИВА

Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2017. години

На XIII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2017. години, који је објављен 11.01.2017. године у дневном листу “Политика“ и на сајту Министарства, пријављен је укупно 21 кандидат. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата. Од пријављенoг 21-ог кандидатa стипендије се додељују зa све кандидате.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 05.05.2017. године. Приговори се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „приговор постдоктораната“ препорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

Прелиминарна ранг листа

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page