Izaberite stranicu

Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у иностранству у 2017. години

На XIII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2017. години, који је објављен 11.01.2017. године у дневном листу “Политика“ и на сајту Министарства, пријављен је укупно 21 кандидат. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата. Од пријављенoг 21-ог кандидатa стипендије се додељују зa све кандидате.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 05.05.2017. године. Приговори се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „приговор постдоктораната“ препорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

Прелиминарна ранг листа

 

 


 

AРХИВА

Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2016. години

На XII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2016. години, који је објављен 29.01.2016. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на сајту Министарства, пријављенo  је укупно 27 кандидатa. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата. Од 27 кандидатa стипендије се додељују зa 15 кандидатa.

Коначна ранг листа

Прелиминарни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2016. годинe

На XII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2016. години, који је објављен 29.01.2016. године у дневном листу „Вечерње новости“ и на сајту Министарства, пријављенo  је укупно 27 кандидатa. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога именоване комисије, сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата. Од 27 кандидатa стипендије се додељују зa 15 кандидатa.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства (закључно са 24.05.2016. године). Приговори се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком „приговор постдоктораната“ препорученом поштом или  непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, Београд.

Прелиминарна ранг листа

Коначни резултати Конкурса за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2017. години

На XIII Јавни позив за постдокторско усавршавање истраживача – доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2017. години, који је објављен 11.01.2017. године у дневном листу “Политика“ и на сајту Министарства, пријављен је укупно 21 кандидат. У складу са условима конкурса и усвојених критеријума, анализе целокупне документације кандидата као и предлога посебно именоване комисије, сачињена је Коначна ранг листа кандидата. Од пријављених 21-ог кандидатa стипендије се додељују зa све кандидате.

Коначна ранг листа

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page