Konačni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u inostranstvu u 2020. godini

Na XVI Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2020. godini, koji je objavljen 26.12.2019. godine u dnevnom listu „BLIC“ i na sajtu Ministarstva, prijavljeno je ukupno 22 kandidata. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata kao i predloga posebno imenovane komisije, sačinjena je Konačna rang lista kandidata.

Konačna rang lista


 

Preliminarni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u inostranstvu u 2020. godini

Na XVI Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2020. godini, koji je objavljen 26.12.2019. godine u dnevnom listu „BLIC“ i na sajtu Ministarstva, prijavljeno  je ukupno 22 kandidata. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata kao i predloga posebno imenovane komisije, sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zaključno sa 22.06.2020. godine. Prigovori se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa naznakom: „prigovor postdoktoranatapreporučenom poštom ili  neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, Beograd.

Preliminarna rang lista


 

ARHIVA

 

Konačni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u inostranstvu u 2019. godini

Na XV Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2019. godini, koji je objavljen 26.12.2018. godine u dnevnom listu „BLIC“ i na sajtu Ministarstva, prijavljeno je ukupno 27 kandidata. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata kao i predloga posebno imenovane komisije, sačinjena je Konačna rang lista kandidata.

Konačna rang lista


Preliminarni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u inostranstvu u 2019. godini

Na XV Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2019. godini, koji je objavljen 26.12.2018. godine u dnevnom listu „BLIC“ i na sajtu Ministarstva, prijavljeno  je ukupno 27 kandidata. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata kao i predloga posebno imenovane komisije, sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zaključno sa 19.04.2019. godine. Prigovori se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa naznakom: „prigovor postdoktoranatapreporučenom poštom ili  neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, Beograd.

Preliminarna rang lista


Konačni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u inostranstvu u 2018. godini

Na XIV Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2018. godini, koji je objavljen 29.12.2017. godine u dnevnom listu “ALO“ i na sajtu Ministarstva, prijavljen je ukupno 21 kandidat. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata kao i predloga posebno imenovane komisije, sačinjena je Konačna rang lista kandidata.

Konačna rang lista


Preliminarni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u inostranstvu u 2018. godini

Na XIV Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2018. godini, koji je objavljen 29.12.2017. godine u dnevnom listu „ALO“ i na sajtu Ministarstva, prijavljeno  je ukupno 21 kandidat. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata kao i predloga posebno imenovane komisije, sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata. Od 21 kandidata stipendije se dodeljuju za svih 21 kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zaključno sa 26.04.2018. godine. Prigovori se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa naznakom:  „prigovor postdoktoranatapreporučenom poštom ili  neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, Beograd.

Preliminarna rang lista


Konačni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2017. godini

Na XIII Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2017. godini, koji je objavljen 11.01.2017. godine u dnevnom listu “Politika“ i na sajtu Ministarstva, prijavljen je ukupno 21 kandidat. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata kao i predloga posebno imenovane komisije, sačinjena je Konačna rang lista kandidata. Od prijavljenih 21-og kandidata stipendije se dodeljuju za sve kandidate.

Konačna rang lista

Preliminarni rezultati Konkursa za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u inostranstvu u 2017. godini

Na XIII Javni poziv za postdoktorsko usavršavanje istraživača – doktora nauka u naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2017. godini, koji je objavljen 11.01.2017. godine u dnevnom listu “Politika“ i na sajtu Ministarstva, prijavljen je ukupno 21 kandidat. U skladu sa uslovima konkursa i usvojenih kriterijuma, analize celokupne dokumentacije kandidata kao i predloga posebno imenovane komisije, sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata. Od prijavljenog 21-og kandidata stipendije se dodeljuju za sve kandidate.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva, zaključno sa 05.05.2017. godine. Prigovori se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa naznakom: „prigovor postdoktoranata“ preporučenom poštom ili  neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Nemanjina 22-26, Beograd.

Preliminarna rang lista