Стипендије за студенте докторских академских студија

Коначни резултати Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија

По Јавном позиву (XVII Јавни позив за 2017. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства просвете науке и технолошког развоја, који је трајао од 11. јануара до 10. фебруара 2017. године, стипендију добија 200 кандидата.

Сви кандидати који су се пријавили на Јавни позив ће добити обавештење писаним путем на кућну адресу.

 

Кандидати који су испунили услове по Јавном позиву (XVII Јавни позив за 2017. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства, и као студенти докторских академских студија добили стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да доставе (на адресу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд – са назнаком ”документација стипендисте студента докторских академских студија”) одговарајућу документацију Министарству, како би се извршиo распоред на пројекат, припремили уговори и започела исплата стипендије.

Кандидати се обавезују да поступе према следећем:

  • Да доставе до 25. априла 2017. године:

А) попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;

Б) Извод из Централног регистра или извод из матичне евиденције за осигуранике коју води Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање;

В) копију личне карте;

Г) попуњен образац Изјаву да не примају другу стипендију; и

Д) кандидати који су на обавезном приправничком стажу /лекари, фармацеути, стоматолози, ветеринари итд./ –попуњен образац Изјава о регулисаном стажу.

 

  • Да доставе најкасније до 11. маја 2017. године:

Ђ) попуњен образац – Сагласност за ангажовање на пројекту.


Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства (XVII Јавни позив за 2017. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства

На Јавни позив Министарства (XVII Јавни позив за 2017. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који је објављен 11.01.2017. године пријавило се  укупно 249 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства (закључно са 11.04.2017. године), уз обавезу прилагања релевантне документације којом доказују наводе из приговора. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја  препорученом поштом  или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22-26, Београд, са назнаком „ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИЈУ-за студенте докторских академских студија.

Уколико неко од кандидата одустаје од стипендије, одлази на даље школовање у иностранство, заснива радни однос и сл. потребно је да о томе обавести Министарство, закључно са 11.04.2017. године на e-mail tatjana.popovic@mpn.gov.rs

Коначна листа кандидата којима су одобрене стипендије за сваку од научних области, грана или дисциплина наведених у Јавном позиву, објавиће се средином априла 2017. године, а сваком кандидату доставити обавештење писаним путем на кућну адресу.

 

 

z

Обавештења

10.11.2017 – Уплата стипендије за октобар 2017. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 10. новембра 2017. године, у износу од  40.000 динара.

30.10.2017. –  Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 3. квартал (јул, август и септембар) 2017. године извршена је 27. октобра 2017. године, и то у следећим износима:

  • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 3.500,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 4.600,00 динара месечно;

13.10.2017. – Уплата стипендије за септембар 2017. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 13. октобра 2017. године, у износу од  32.000 динара.

13.09.2017. – Уплата стипендије за август 2017. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 13. септембра 2017. године, у износу од  32.000 динара.

11.08.2017. – Уплата стипендије за јул 2017. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 11. августа 2017. године, у износу од  32.000 динара.

01.08.2017. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 2. квартал (април, мај и јун) 2017. године извршена је 01. августа 2017. године, и то у следећим износима:

  • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 3.500,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 4.600,00 динара месечно;

12.07.2017. – Уплата стипендије за јун 2017. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 12. јула 2017. године, у износу од  32.000 динара.

19.06. 2017. – Уплата стипендије за мај 2017. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 16. јуна 2017. године, у износу од  32.000 динара.

22. 05. 2017. СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

19. 05. 2017. Уплата материјалних трошкова рада стипендиста

12. 04. 2017. Уплата стипендије за март 2017. године извршена је за све Стипендисте Министарства, 12. априла 2017. године, у износу од  32.000 динара.

 

 

 

 

 

i

Обрасци

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.