Стипендије за студенте докторских академских студија

Коначни резултати XX Јавног позива Министарства  за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија

По XX Јавном позиву за 2020. годину за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација, који је трајао од 26.12.2019. до 27.01.2020 године, стипендију добија 199 кандидата.

Сви кандидати који су се пријавили на Јавни позив ће добити обавештење писаним путем на кућну адресу.

Кандидати који су испунили услове по XX Јавном позиву за 2020. годину, за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација,  потребно је да доставе (на адресу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд – са назнаком ”стипендиста докторант на пројекту – документација”) одговарајућу документацију Министарству, како би се извршиo распоред у рад научноистраживачких организација , припремили уговори и започела исплата стипендије.

Кандидати се обавезују да поступе према следећем:

 • Да доставе до 10. јуна 2020. године:

А) попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;

Б) Извод из Централног регистра или извод из матичне евиденције за осигуранике коју води Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање;

В) копију личне карте;

Г) попуњен образац – Изјаву да не примају другу стипендију; и

Д) кандидати који су на обавезном приправничком стажу /лекари, фармацеути, стоматолози, ветеринари итд./ –попуњен образац – Изјава о регулисаном стажу.

 • Да доставе најкасније до 15. јуна 2020. године:

Ђ) попуњен образац – Сагласност за ангажовање у раду научноистрачивачке организације.

Исплата стипендије за ове кандидате започеће од јуна (исплата у току јула 2020. године)


 Прелиминарни резултати XX Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја  за 2020. годину, за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација

 На XX Јавни позив Министарства Јавни позив за 2020. годину, за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација,  који је објављен 26.12.2019. године пријавило се  укупно 218 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 радних дана од дана објављивања на сајту Министарства (закључно са 12.05.2020.године), уз обавезу прилагања релевантне документације којом доказују наводе из приговора. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22-26, Београд, са назнаком „ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИЈУ-за студенте докторских академских студија, као и на e-mail: mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs

Такође, уколико неко од кандидата одустаје од стипендије,  потребно је да о томе обавести Министарство, закључно са 12.05.2020. године на e-mail: mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs

Коначне листе кандидата којима су одобрене стипендије за сваку од научних области, грана или дисциплина наведених у Јавном позиву, објавиће се до краја маја 2020. године, а сваком кандидату доставити обавештење електронским путем.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У 2020. ГОДИНИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Мистарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2020. години суфинансира следећу програмску активност:

 • стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 27.01.2020. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 1. Критеријуми за стипендирање студената докторских академских студија
 2. УПУТСТВО за стипендирање студената докторских академских
 3. ПРИЈАВА за стипендирање студената докторских академских студија
 4. САГЛАСНОСТ којом се потврђује коришћење података о личности

 


 

Коначни резултати Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија

 

По Јавном позиву (XIX Јавни позив за 2019. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства просвете науке и технолошког развоја, који је трајао од 26.12.2018. до 25.01.2019. године, стипендију добија 178 кандидата.

 

Сви кандидати који су се пријавили на Јавни позив ће добити обавештење писаним путем на кућну адресу.

 

 

Кандидати који су испунили услове по Јавном позиву (XIX Јавни позив за 2019. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства, и као студенти докторских академских студија добили стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да доставе (на адресу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд – са назнаком ”стипендиста докторант на пројекту – документација”) одговарајућу документацију Министарству, како би се извршиo распоред на пројекат, припремили уговори и започела исплата стипендије.

 

Кандидати се обавезују да поступе према следећем:

 

 • Да доставе до 19. априла године:

 

А) попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;

 

Б) Извод из Централног регистра или извод из матичне евиденције за осигуранике коју води Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање;

 

В) копију личне карте;

 

Г) попуњен образац Изјаву да не примају другу стипендију; и

 

Д) кандидати који су на обавезном приправничком стажу /лекари, фармацеути, стоматолози, ветеринари итд./ –попуњен образац Изјава о регулисаном стажу.

 

 • Да доставе најкасније до 24. априла 2019. године:

 

Ђ) попуњен образац – Сагласност за ангажовање на пројекту.

 

Исплата стипендије за ове кандидате започеће од априла  (исплата средином маја 2019.године).

 


 

 

АРХИВА

Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства (XIX Јавни позив за 2019. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства

На Јавни позив Министарства (XIX Јавни позив за 2019. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који је објављен 26.12.2018. године пријавило се  укупно 199 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

            На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства (закључно са 03.04.2019.године), уз обавезу прилагања релевантне документације којом доказују наводе из приговора. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22-26, Београд, са назнаком „ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИЈУ-за студенте докторских академских студија.

            Уколико неко од кандидата одустаје од стипендије, одлази на даље школовање у иностранство, заснива радни однос и сл. потребно је да о томе обавести Министарство, закључно са 03,04.2019. године на e-mail mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs .

            Коначне листе кандидата којима су одобрене стипендије за сваку од научних области, грана или дисциплина наведених у Јавном позиву, објавиће се до средине априла 2019. године, а сваком кандидату доставити обавештење писаним путем на кућну адресу.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У 2019. ГОДИНИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Мистарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2019. години суфинансира следећу програмску активност:

 • стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства на пројекат Министарства

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 25.01.2019. године.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

1. Критеријуми за стипендирање студената докторских академских студија
2. УПУТСТВО за стипендирање студената докторских академских
3. ПРИЈАВА-за-стипендирање-студената-докторских-академских студија


Коначни резултати Јавног позива за стипендирање студената докторских академских студија

По Јавном позиву (XVIII Јавни позив за 2018. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства просвете науке и технолошког развоја, који је трајао од 29.12.2017. до 29.01.2018. године, стипендију добија 200 кандидата.

Сви кандидати који су се пријавили на Јавни позив ће добити обавештење писаним путем на кућну адресу.

Кандидати који су испунили услове по Јавном позиву (XVIII Јавни позив за 2018. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства, и као студенти докторских академских студија добили стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да доставе (на адресу: Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд – са назнаком ”документација стипендисте студента докторских академских студија”) одговарајућу документацију Министарству, како би се извршиo распоред на пројекат, припремили уговори и започела исплата стипендије.

Кандидати се обавезују да поступе према следећем:

 • Да доставе до 10. маја 2018. године:

А) попуњен образац рачун у Поштанској штедионици;

Б) Извод из Централног регистра или извод из матичне евиденције за осигуранике коју води Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање;

В) копију личне карте;

Г) попуњен образац Изјаву да не примају другу стипендију; и

Д) кандидати који су на обавезном приправничком стажу /лекари, фармацеути, стоматолози, ветеринари итд./ –попуњен образац – Изјава о регулисаном стажу.

 

 • Да доставе најкасније до 20. маја 2018. године:

Ђ) попуњен образац – Сагласност за ангажовање на пројекту.

 

Исплата стипендије за ове кандидате започеће од маја (исплата средином јуна 2018.године).

Са списка стипендиста са Коначне ранг листе изузети су докторанти који ће бити укључени на пројекте у складу са Позивом талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима објављеном на сајту Министарства 01.03.2018. године (кандидати који су се на захтев Министарства изјаснили за запослење).


Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства (XVIII Јавни позив за 2018. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства

На Јавни позив Министарства (XVIII Јавни позив за 2018. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у научноистраживачке пројекте Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који је објављен 29.12.2017. године пријавило се  укупно 349 кандидата. У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства (закључно са 16.03.2018.године), уз обавезу прилагања релевантне документације којом доказују наводе из приговора. Приговор се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22-26, Београд, са назнаком „ПРИГОВОР НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА СТИПЕНДИЈУ-за студенте докторских академских студија.

Уколико неко од кандидата одустаје од стипендије, одлази на даље школовање у иностранство, заснива радни однос и сл. потребно је да о томе обавести Министарство, закључно са 16.03.2018. године на e-mail mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs .

Коначне листе кандидата којима су одобрене стипендије за сваку од научних области, грана или дисциплина наведених у Јавном позиву, објавиће се до краја марта 2018. године, а сваком кандидату доставити обавештење писаним путем на кућну адресу.


На основу чл. 97. и 106. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-испр., 18/10 и 112/15- Закон), а у вези са остваривањем програма од општег интереса из члана 10.  став 2. тачке 10), 11), 13), 14) и 15) Закона,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У 2018. ГОДИНИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Мистарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2018. години суфинансира следеће програмске активности:

Рок за подношење пријава по тачкама 1., 5. и 11. до 18. је 30 дана од дана објављивања овог Јавног позива, закључно са 29.01.2018. године, а до краја прве половине 2018. године објавиће се други јавни позив за програмску активност издавањa монографија у Републици Србији.

Рок за подношење пријаве за програмску активност под тачком 10. је 60 дана од дана објављивања, закључно са 27.02.2018. године.

Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 2. до 4.  и 6. до 9. је отворен током целе године.

Пријава на овај Јавни позив врши се подношењем одговарајућег захтева, на обрасцима Министарства, уз документацију која је наведена у њима.

Обрасци одговарајућих захтева, као и критеријуми на основу којих ће се одлучивати о пристиглим пријавама, и остале информације од значаја за спровођење овог Јавног позива налазе се на сајту Министарства: www.mpn.gov.rs .

Пријаве са потребном документацијом доставити непосредно преко писарнице рeпубличких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са  назнаком „Пријава на Јавни позив за …. (назив програмске активности за чије суфинансирање се подноси захтев)”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

z

Обавештења

13.07.2020. – Уплата стипендије за јун 2020. године извршена је за све Стипендисте Министарства, 13јула 2020. године, у износу од 50.000 динара.

10.06.2020. – Уплата стипендије за мај 2020. године извршена је за све Стипендисте Министарства, 10. јуна 2020. године, у износу од 50.000 динара.

11.05.2020. – Уплата стипендије за април 2020. године извршена је за све Стипендисте Министарства, 11. маја 2020. године, у износу од 50.000 динара.

10.04.2020. – Уплата стипендије за март 2020. године извршена је за све Стипендисте Министарства, 10. априла 2020. године, у износу од  50.000 динара.

10.03.2020. – Уплата стипендије за фебруар 2020. године извршена је за све Стипендисте Министарства, 10. марта 2020. године, у износу од 50.000 динара.

10.02.2020. – Уплата стипендије за  јануар 2020. године извршена је за све Стипендисте Министарства,  10. фебруара 2020. године, у износу од 50.000 динара.

16.01.2020. – Уплата стипендије за  децембар 2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 16. јануара 2020. године, у износу од  50.000 динара.

13.12.2019. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 4. квартал (октобар, новембар и децембар) 2019. године извршена је 13. децембар 2019. године, и то у следећим износима:

 • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 9.000,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 16.000,00 динара месечно.

10.12.2019. – Уплата стипендије за  новембар 2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 10. децембра 2019. године, у износу од  50.000 динара.

20.11.2019. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 3. квартал (јул, август и септембар) 2019. године извршена је 20. новембра 2019. године, и то у следећим износима:

 • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 4.000,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 7.000,00 динара месечно;

14.11.2019. – Уплата стипендије за  октобар 2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 14. новембра 2019. године, у износу од  50.000 динара

23.10.2019.Извештај о раду студента докторских академских студија – стипендисте Министарстава укљученог на пројекат Министарства у 2019. години
Извештај ментора о раду студента докторских академских студија – стипендисте Министарстава укљученог на пројекат Министарства у 2019. години
Мишљење руководиоца НИО о реализацији програма стипендирања и усавршавања студента докторских академских студија – стипендисте Министарстава укљученог на пројекат Министарства у 2019. години
Спецификација утрошених средстава за НИО на име материјалних трошкова за стипендисте – студенте докторских академских студија, који су укључени на пројекте Министарства у 2019. години

17.10.2019. – Уплата стипендије за  септембар 2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 17. октобра 2019. године, у износу од  50.000 динара.

08.10.2019. – Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку о повећању  нето износа стипендија за стипендисте – докторанте са 46.000,00 на 50.000,00 динара  и стипендисте младе истраживаче – ученике, са 27.000, динара на 30.000,00 динара  од септембра 2019. године. Исплата стипендије биће у октобру 2019. године.

25.09.2019. – Уплата стипендије за  август 2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 25. септембра 2019. године, у износу од  46.000 динара.

16.08.2019. – Уплата стипендије за  јул 2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 16. августа 2019. године, у износу од 46.000 динара.

29.07.2019. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 2. квартал (април, мај и јуни) 2019. године извршена је 29. јула 2019. године, и то у следећим износима:

 • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 4.000,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 7.000,00 динара месечно;

15.07.2019. – Уплата стипендије за  јун 2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 15 јула 2019. године, у износу од  46.000 динара.

10.06.2019. – Уплата стипендије за  мај  2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 10 јуна 2019. године, у износу од  46.000 динара.

17.05.2019. – Уплата стипендије за  април  2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 17 маја 2019. године, у износу од  46.000 динара.

19.04.2019. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 1. квартал (јануар, фебруар и март) 2019. године извршена је 19. априла 2019. године, и то у следећим износима:

 • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 4.000,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 7.000,00 динара месечно;

11.04.2019. – Уплата стипендије за март  2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 11 априла 2019. године, у износу од  46.000 динара.

11.03.2019. – Уплата стипендије за фебруар  2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 11 марта 2019. године, у износу од  46.000 динара.

11.02.2019. – Уплата стипендије за јануар 2019. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 11 фебруара 2019. године, у износу од  46.000 динара.

15.01.2019. – Уплата стипендије за децембар 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 15. јануара  2019. године, у износу од  40.000 динара.

12.12.2018. Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 4. квартал (октобар, новембар и децембар) 2018. године извршена је 12. децембра 2018. године, и то у следећим износима:

 • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 8.010,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 21.590,00 динара месечно;

12.12.2018. – Уплата стипендије за новембар 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 12. децембра  2018. године, у износу од  40.000 динара.

13.11.2018. – Уплата стипендије за октобар  2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 13. новембра  2018. године, у износу од  40.000 динара.

23.10.2018. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 3. квартал (јули, август и септембар) 2018. године извршена је 22. октобра 2018. године, и то у следећим износима:

12.10.2018. – Уплата стипендије за септембар 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 12. октобра 2018. године, у износу од  40.000 динара.

17.09.2018. – Уплата стипендије за август 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 17. септембра  2018. године, у износу од  40.000 динара.

10.08.2018 – Уплата стипендије за јули 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 10. августа  2018. године, у износу од  40.000 динара.

01.08.2018. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 2. квартал (април, мај и јуни) 2018. године извршена је 01. августа 2018. године, и то у следећим износима:

 • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 3.500,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 4.600,00 динара месечно;

10.07.2018. – Уплата стипендије за јун  2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 10. јула  2018. године, у износу од  40.000 динара.

11.06.2018. – Уплата стипендије за мај  2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 11. јуна  2018. године, у износу од  40.000 динара.

10.05.2018. – Уплата стипендије за април  2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 10. маја  2018. године, у износу од  40.000 динара.

30.04.2018. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 1. квартал (јануар, фебруар и март) 2018. године извршена је 30. априла 2018. године, и то у следећим износима:

 • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 3.500,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 4.600,00 динара месечно;

10.04.2018. – Уплата стипендије за март 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 10. априла 2018. године, у износу од  40.000 динара.

16.03.2018. – Уплата стипендије за фебруар 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 16. марта 2018. године, у износу од  40.000 динара.

14.02.2018. – Уплата стипендије за јануар 2018. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 14. фебруара 2018. године, у износу од  40.000 динара.

17.01.2018. – Уплата стипендије за децембар 2017. године извршена је за све Стипендисте  Министарства, 17 јануара 2018. године, у износу од  40.000 динара.

18.12.2017. – Уплата материјалних трошкова рада Стипендиста Министарства на пројектима у акредитованим научноистраживачким организацијама за 4. квартал (октобар, новембар и децембар) 2017. године извршена је 18. децембра 2017. године, и то у следећим износима:

 • за Стипендисте Министарства – који су на докторским академским студијама и који су ангажовани на теоријским пројектима у појединачном износу од 4.380,00 динара месечно, а на експерименталним пројектима у износу од 9.000,00 динара месечно;

 

 

 

 

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.