Stipendije za studente doktorskih akademskih studija

Javni poziv za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja stipendiste u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nadležno za naučnoistraživačku delatnost u 2021. godini sufinansira stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja stipendiste Ministarstva  u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 19. februarom 2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Preuzmite:


Konačni rezultati XX Javnog poziva Ministarstva  za 2020. godinu za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija

Po XX Javnom pozivu za 2020. godinu za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija, koji je trajao od 26.12.2019. do 27.01.2020 godine, stipendiju dobija 199 kandidata.

Svi kandidati koji su se prijavili na Javni poziv će dobiti obaveštenje pisanim putem na kućnu adresu.

Kandidati koji su ispunili uslove po XX Javnom pozivu za 2020. godinu, za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija,  potrebno je da dostave (na adresu: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd – sa naznakom ”stipendista doktorant na projektu – dokumentacija”) odgovarajuću dokumentaciju Ministarstvu, kako bi se izvršio raspored u rad naučnoistraživačkih organizacija , pripremili ugovori i započela isplata stipendije.

Kandidati se obavezuju da postupe prema sledećem:

 • Da dostave do 10. juna 2020. godine:

A) popunjen obrazac račun u Poštanskoj štedionici;

B) Izvod iz Centralnog registra ili izvod iz matične evidencije za osiguranike koju vodi Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje;

V) kopiju lične karte;

G) popunjen obrazac – Izjavu da ne primaju drugu stipendiju; i

D) kandidati koji su na obaveznom pripravničkom stažu /lekari, farmaceuti, stomatolozi, veterinari itd./ –popunjen obrazac – Izjava o regulisanom stažu.

 • Da dostave najkasnije do 15. juna 2020. godine:

Đ) popunjen obrazac – Saglasnost za angažovanje u radu naučnoistračivačke organizacije.

Isplata stipendije za ove kandidate započeće od juna (isplata u toku jula 2020. godine)


 Preliminarni rezultati XX Javnog poziva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  za 2020. godinu, za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija

 Na XX Javni poziv Ministarstva Javni poziv za 2020. godinu, za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija,  koji je objavljen 26.12.2019. godine prijavilo se  ukupno 218 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 radnih dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva (zaključno sa 12.05.2020.godine), uz obavezu prilaganja relevantne dokumentacije kojom dokazuju navode iz prigovora. Prigovor se dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, ul. Nemanjina broj 22-26, Beograd, sa naznakom „PRIGOVOR NA PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA STIPENDIJU-za studente doktorskih akademskih studija, kao i na e-mail: mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs

Takođe, ukoliko neko od kandidata odustaje od stipendije,  potrebno je da o tome obavesti Ministarstvo, zaključno sa 12.05.2020. godine na e-mail: mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs

Konačne liste kandidata kojima su odobrene stipendije za svaku od naučnih oblasti, grana ili disciplina navedenih u Javnom pozivu, objaviće se do kraja maja 2020. godine, a svakom kandidatu dostaviti obaveštenje elektronskim putem.


REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2020. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2020. godini sufinansira sledeću programsku aktivnost:

 • stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 27.01.2020. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 1. Kriterijumi za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija
 2. UPUTSTVO za stipendiranje studenata doktorskih akademskih
 3. PRIJAVA za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija
 4. SAGLASNOST kojom se potvrđuje korišćenje podataka o ličnosti

 


 

Konačni rezultati Javnog poziva za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija

 

Po Javnom pozivu (XIX Javni poziv za 2019. godinu) za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, koji je trajao od 26.12.2018. do 25.01.2019. godine, stipendiju dobija 178 kandidata.

 

Svi kandidati koji su se prijavili na Javni poziv će dobiti obaveštenje pisanim putem na kućnu adresu.

 

 

Kandidati koji su ispunili uslove po Javnom pozivu (XIX Javni poziv za 2019. godinu) za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte Ministarstva, i kao studenti doktorskih akademskih studija dobili stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da dostave (na adresu: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd – sa naznakom ”stipendista doktorant na projektu – dokumentacija”) odgovarajuću dokumentaciju Ministarstvu, kako bi se izvršio raspored na projekat, pripremili ugovori i započela isplata stipendije.

 

Kandidati se obavezuju da postupe prema sledećem:

 

 • Da dostave do 19. aprila godine:

 

A) popunjen obrazac račun u Poštanskoj štedionici;

 

B) Izvod iz Centralnog registra ili izvod iz matične evidencije za osiguranike koju vodi Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje;

 

V) kopiju lične karte;

 

G) popunjen obrazac Izjavu da ne primaju drugu stipendiju; i

 

D) kandidati koji su na obaveznom pripravničkom stažu /lekari, farmaceuti, stomatolozi, veterinari itd./ –popunjen obrazac Izjava o regulisanom stažu.

 

 • Da dostave najkasnije do 24. aprila 2019. godine:

 

Đ) popunjen obrazac – Saglasnost za angažovanje na projektu.

 

Isplata stipendije za ove kandidate započeće od aprila  (isplata sredinom maja 2019.godine).

 


 

 

ARHIVA

Preliminarni rezultati Javnog poziva Ministarstva (XIX Javni poziv za 2019. godinu) za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte Ministarstva

Na Javni poziv Ministarstva (XIX Javni poziv za 2019. godinu) za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je objavljen 26.12.2018. godine prijavilo se  ukupno 199 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

            Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva (zaključno sa 03.04.2019.godine), uz obavezu prilaganja relevantne dokumentacije kojom dokazuju navode iz prigovora. Prigovor se dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, ul. Nemanjina broj 22-26, Beograd, sa naznakom „PRIGOVOR NA PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA STIPENDIJU-za studente doktorskih akademskih studija.

            Ukoliko neko od kandidata odustaje od stipendije, odlazi na dalje školovanje u inostranstvo, zasniva radni odnos i sl. potrebno je da o tome obavesti Ministarstvo, zaključno sa 03,04.2019. godine na e-mail mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs .

            Konačne liste kandidata kojima su odobrene stipendije za svaku od naučnih oblasti, grana ili disciplina navedenih u Javnom pozivu, objaviće se do sredine aprila 2019. godine, a svakom kandidatu dostaviti obaveštenje pisanim putem na kućnu adresu.


REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2019. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2019. godini sufinansira sledeću programsku aktivnost:

 • stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva na projekat Ministarstva

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 25.01.2019. godine.  

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

1. Kriterijumi za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija
2. UPUTSTVO za stipendiranje studenata doktorskih akademskih
3. PRIJAVA-za-stipendiranje-studenata-doktorskih-akademskih studija


Konačni rezultati Javnog poziva za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija

Po Javnom pozivu (XVIII Javni poziv za 2018. godinu) za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, koji je trajao od 29.12.2017. do 29.01.2018. godine, stipendiju dobija 200 kandidata.

Svi kandidati koji su se prijavili na Javni poziv će dobiti obaveštenje pisanim putem na kućnu adresu.

Kandidati koji su ispunili uslove po Javnom pozivu (XVIII Javni poziv za 2018. godinu) za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte Ministarstva, i kao studenti doktorskih akademskih studija dobili stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da dostave (na adresu: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd – sa naznakom ”dokumentacija stipendiste studenta doktorskih akademskih studija”) odgovarajuću dokumentaciju Ministarstvu, kako bi se izvršio raspored na projekat, pripremili ugovori i započela isplata stipendije.

Kandidati se obavezuju da postupe prema sledećem:

 • Da dostave do 10. maja 2018. godine:

A) popunjen obrazac račun u Poštanskoj štedionici;

B) Izvod iz Centralnog registra ili izvod iz matične evidencije za osiguranike koju vodi Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje;

V) kopiju lične karte;

G) popunjen obrazac Izjavu da ne primaju drugu stipendiju; i

D) kandidati koji su na obaveznom pripravničkom stažu /lekari, farmaceuti, stomatolozi, veterinari itd./ –popunjen obrazac – Izjava o regulisanom stažu.

 

 • Da dostave najkasnije do 20. maja 2018. godine:

Đ) popunjen obrazac – Saglasnost za angažovanje na projektu.

 

Isplata stipendije za ove kandidate započeće od maja (isplata sredinom juna 2018.godine).

Sa spiska stipendista sa Konačne rang liste izuzeti su doktoranti koji će biti uključeni na projekte u skladu sa Pozivom talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija za učešće na naučnoistraživačkim projektima objavljenom na sajtu Ministarstva 01.03.2018. godine (kandidati koji su se na zahtev Ministarstva izjasnili za zaposlenje).


Preliminarni rezultati Javnog poziva Ministarstva (XVIII Javni poziv za 2018. godinu) za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte Ministarstva

Na Javni poziv Ministarstva (XVIII Javni poziv za 2018. godinu) za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i uključivanje u naučnoistraživačke projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je objavljen 29.12.2017. godine prijavilo se  ukupno 349 kandidata. U skladu sa uslovima Javnog poziva i dostavljenom dokumentacijom sačinjena je Preliminarna rang lista kandidata.

Na Preliminarnu rang listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva (zaključno sa 16.03.2018.godine), uz obavezu prilaganja relevantne dokumentacije kojom dokazuju navode iz prigovora. Prigovor se dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, ul. Nemanjina broj 22-26, Beograd, sa naznakom „PRIGOVOR NA PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA ZA STIPENDIJU-za studente doktorskih akademskih studija.

Ukoliko neko od kandidata odustaje od stipendije, odlazi na dalje školovanje u inostranstvo, zasniva radni odnos i sl. potrebno je da o tome obavesti Ministarstvo, zaključno sa 16.03.2018. godine na e-mail mirjana.dimitrijevic@mpn.gov.rs .

Konačne liste kandidata kojima su odobrene stipendije za svaku od naučnih oblasti, grana ili disciplina navedenih u Javnom pozivu, objaviće se do kraja marta 2018. godine, a svakom kandidatu dostaviti obaveštenje pisanim putem na kućnu adresu.


Na osnovu čl. 97. i 106. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispr., 18/10 i 112/15- Zakon), a u vezi sa ostvarivanjem programa od opšteg interesa iz člana 10.  stav 2. tačke 10), 11), 13), 14) i 15) Zakona,

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2018. GODINI

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Mistarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2018. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1., 5. i 11. do 18. je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 29.01.2018. godine, a do kraja prve polovine 2018. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji.

Rok za podnošenje prijave za programsku aktivnost pod tačkom 10. je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 27.02.2018. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2. do 4.  i 6. do 9. je otvoren tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Obrasci odgovarajućih zahteva, kao i kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa  naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

z

Obaveštenja

10.02.2021.- Uplata stipendije za januar 2021. godine izvršena je za sve stipendiste Ministarstva 10. februara 2021. godine u iznosu od 50.000 dinara.

12.01.2020. – Uplata stipendije za decembar 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 12. januara 2021. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

22.12.2020. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 4. kvartal (oktobar, novembar i decembar) 2020. godine izvršena je 21. decembra 2020. godine, u iznosu od 8.500,00 dinara mesečno.

14.12.2020. – Uplata stipendije za novembar 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 11. decembra 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

10.11. 2020. – Uplata stipendije za oktobar 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 10. novembra 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

06.11.2020. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za kvartal (juli, avgust i septembar) 2020. godine izvršena je 03. novembra 2020. godine, i to u iznosu od 7.000,00 dinara mesečno.

20.10.2020. – Godišnje izveštaje o radu studenata doktorskih akademskih studija – stipendista Ministarstva uključenih u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija (NIO) u 2020. godini potrebno je dostaviti najkasnije do 13. novembra 2020. godine.

Obrazac koji dostavlja stipendista:
Izveštaj o radu studenta doktorskih akademskih studija – stipendiste Ministarstva uključenog u rad akreditovane naučnoistraživačke organizacije (NIO)

Obrasci koje dostavlja NIO:
Mišljenje rukovodioca NIO o realizaciji programa stipendiranja i usavršavanja studenata doktorskih akademskih studija – stipendista Ministarstva uključenih u rad akreditovane NIO u 2020. godini

Izveštaj mentora o radu studenta doktorskih akademskih studija – stipendiste Ministarstva uključenog u rad akreditovane naučnoistraživačke organizacije (NIO)

Obrazac koji dostavlja NIO najkasnije do 21.01.2021. godine:
Specifikacija utrošenih sredstava za NIO na ime materijalnih troškova za studente doktorskih akademskih studija – stipendista Ministarstva uključenih u rad akreditovane NIO u 2020. godini

Za sve dodatne informacije možete se javiti Jeleni Mandić svakog radnog dana između 8 i 15 časova: br. telefona 011/2686-963, e-mail: jelena.mandic@mpn.gov.rs.

12.10.2020. – Uplata stipendije za septembar 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 09. oktobra 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

10.09.2020. – Uplata stipendije za avgust 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 10. septembra 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

10.08.2020. – Uplata stipendije za jul 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 10. avgusta 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

13.07.2020. – Uplata stipendije za jun 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 13jula 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

10.06.2020. – Uplata stipendije za maj 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 10. juna 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

11.05.2020. – Uplata stipendije za april 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 11. maja 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

10.04.2020. – Uplata stipendije za mart 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 10. aprila 2020. godine, u iznosu od  50.000 dinara.

10.03.2020. – Uplata stipendije za februar 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva, 10. marta 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

10.02.2020. – Uplata stipendije za  januar 2020. godine izvršena je za sve Stipendiste Ministarstva,  10. februara 2020. godine, u iznosu od 50.000 dinara.

16.01.2020. – Uplata stipendije za  decembar 2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 16. januara 2020. godine, u iznosu od  50.000 dinara.

13.12.2019. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva na projektima u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 4. kvartal (oktobar, novembar i decembar) 2019. godine izvršena je 13. decembar 2019. godine, i to u sledećim iznosima:

 • za Stipendiste Ministarstva – koji su na doktorskim akademskim studijama i koji su angažovani na teorijskim projektima u pojedinačnom iznosu od 9.000,00 dinara mesečno, a na eksperimentalnim projektima u iznosu od 16.000,00 dinara mesečno.

10.12.2019. – Uplata stipendije za  novembar 2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 10. decembra 2019. godine, u iznosu od  50.000 dinara.

20.11.2019. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva na projektima u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 3. kvartal (jul, avgust i septembar) 2019. godine izvršena je 20. novembra 2019. godine, i to u sledećim iznosima:

 • za Stipendiste Ministarstva – koji su na doktorskim akademskim studijama i koji su angažovani na teorijskim projektima u pojedinačnom iznosu od 4.000,00 dinara mesečno, a na eksperimentalnim projektima u iznosu od 7.000,00 dinara mesečno;

14.11.2019. – Uplata stipendije za  oktobar 2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 14. novembra 2019. godine, u iznosu od  50.000 dinara

23.10.2019.Izveštaj o radu studenta doktorskih akademskih studija – stipendiste Ministarstava uključenog na projekat Ministarstva u 2019. godini
Izveštaj mentora o radu studenta doktorskih akademskih studija – stipendiste Ministarstava uključenog na projekat Ministarstva u 2019. godini
Mišljenje rukovodioca NIO o realizaciji programa stipendiranja i usavršavanja studenta doktorskih akademskih studija – stipendiste Ministarstava uključenog na projekat Ministarstva u 2019. godini
Specifikacija utrošenih sredstava za NIO na ime materijalnih troškova za stipendiste – studente doktorskih akademskih studija, koji su uključeni na projekte Ministarstva u 2019. godini

17.10.2019. – Uplata stipendije za  septembar 2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 17. oktobra 2019. godine, u iznosu od  50.000 dinara.

08.10.2019. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku o povećanju  neto iznosa stipendija za stipendiste – doktorante sa 46.000,00 na 50.000,00 dinara  i stipendiste mlade istraživače – učenike, sa 27.000, dinara na 30.000,00 dinara  od septembra 2019. godine. Isplata stipendije biće u oktobru 2019. godine.

25.09.2019. – Uplata stipendije za  avgust 2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 25. septembra 2019. godine, u iznosu od  46.000 dinara.

16.08.2019. – Uplata stipendije za  jul 2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 16. avgusta 2019. godine, u iznosu od 46.000 dinara.

29.07.2019. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva na projektima u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 2. kvartal (april, maj i juni) 2019. godine izvršena je 29. jula 2019. godine, i to u sledećim iznosima:

 • za Stipendiste Ministarstva – koji su na doktorskim akademskim studijama i koji su angažovani na teorijskim projektima u pojedinačnom iznosu od 4.000,00 dinara mesečno, a na eksperimentalnim projektima u iznosu od 7.000,00 dinara mesečno;

15.07.2019. – Uplata stipendije za  jun 2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 15 jula 2019. godine, u iznosu od  46.000 dinara.

10.06.2019. – Uplata stipendije za  maj  2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 10 juna 2019. godine, u iznosu od  46.000 dinara.

17.05.2019. – Uplata stipendije za  april  2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 17 maja 2019. godine, u iznosu od  46.000 dinara.

19.04.2019. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva na projektima u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 1. kvartal (januar, februar i mart) 2019. godine izvršena je 19. aprila 2019. godine, i to u sledećim iznosima:

 • za Stipendiste Ministarstva – koji su na doktorskim akademskim studijama i koji su angažovani na teorijskim projektima u pojedinačnom iznosu od 4.000,00 dinara mesečno, a na eksperimentalnim projektima u iznosu od 7.000,00 dinara mesečno;

11.04.2019. – Uplata stipendije za mart  2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 11 aprila 2019. godine, u iznosu od  46.000 dinara.

11.03.2019. – Uplata stipendije za februar  2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 11 marta 2019. godine, u iznosu od  46.000 dinara.

11.02.2019. – Uplata stipendije za januar 2019. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 11 februara 2019. godine, u iznosu od  46.000 dinara.

15.01.2019. – Uplata stipendije za decembar 2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 15. januara  2019. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

12.12.2018. Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva na projektima u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 4. kvartal (oktobar, novembar i decembar) 2018. godine izvršena je 12. decembra 2018. godine, i to u sledećim iznosima:

 • za Stipendiste Ministarstva – koji su na doktorskim akademskim studijama i koji su angažovani na teorijskim projektima u pojedinačnom iznosu od 8.010,00 dinara mesečno, a na eksperimentalnim projektima u iznosu od 21.590,00 dinara mesečno;

12.12.2018. – Uplata stipendije za novembar 2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 12. decembra  2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

13.11.2018. – Uplata stipendije za oktobar  2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 13. novembra  2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

23.10.2018. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva na projektima u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 3. kvartal (juli, avgust i septembar) 2018. godine izvršena je 22. oktobra 2018. godine, i to u sledećim iznosima:

12.10.2018. – Uplata stipendije za septembar 2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 12. oktobra 2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

17.09.2018. – Uplata stipendije za avgust 2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 17. septembra  2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

10.08.2018 – Uplata stipendije za juli 2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 10. avgusta  2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

01.08.2018. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva na projektima u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 2. kvartal (april, maj i juni) 2018. godine izvršena je 01. avgusta 2018. godine, i to u sledećim iznosima:

 • za Stipendiste Ministarstva – koji su na doktorskim akademskim studijama i koji su angažovani na teorijskim projektima u pojedinačnom iznosu od 3.500,00 dinara mesečno, a na eksperimentalnim projektima u iznosu od 4.600,00 dinara mesečno;

10.07.2018. – Uplata stipendije za jun  2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 10. jula  2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

11.06.2018. – Uplata stipendije za maj  2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 11. juna  2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

10.05.2018. – Uplata stipendije za april  2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 10. maja  2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

30.04.2018. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva na projektima u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 1. kvartal (januar, februar i mart) 2018. godine izvršena je 30. aprila 2018. godine, i to u sledećim iznosima:

 • za Stipendiste Ministarstva – koji su na doktorskim akademskim studijama i koji su angažovani na teorijskim projektima u pojedinačnom iznosu od 3.500,00 dinara mesečno, a na eksperimentalnim projektima u iznosu od 4.600,00 dinara mesečno;

10.04.2018. – Uplata stipendije za mart 2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 10. aprila 2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

16.03.2018. – Uplata stipendije za februar 2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 16. marta 2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

14.02.2018. – Uplata stipendije za januar 2018. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 14. februara 2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

17.01.2018. – Uplata stipendije za decembar 2017. godine izvršena je za sve Stipendiste  Ministarstva, 17 januara 2018. godine, u iznosu od  40.000 dinara.

18.12.2017. – Uplata materijalnih troškova rada Stipendista Ministarstva na projektima u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama za 4. kvartal (oktobar, novembar i decembar) 2017. godine izvršena je 18. decembra 2017. godine, i to u sledećim iznosima:

 • za Stipendiste Ministarstva – koji su na doktorskim akademskim studijama i koji su angažovani na teorijskim projektima u pojedinačnom iznosu od 4.380,00 dinara mesečno, a na eksperimentalnim projektima u iznosu od 9.000,00 dinara mesečno;

 

 

 

 

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.