Wallonie-Bruxelles International – ponuda stipendija za usavršavanje francuskog jezika za državljane Republike Srbije

Ambasada Kraljevine Belgije u Beogradu je obavestila Ministarsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da je administracija Wallonie-Bruxelles International (WBI) odobrila tri stipendije za usavršavanje francuskog jezika, za državljane Republike Srbije za 2017. godinu.

Stipendije se odnose na sledeće univerzitete:

Slobodan univerzitet u Briselu – za studente koji imaju minimalno dobro znanje francuskog na nivou A1 evropske skale za samoocenjivanje (časovi tokom raspusta)

Katolički univerzitet u Luvenu – za buduće profesore francuskog kao drugog stranog jezika i poznavanje na nivou B2 evropske skale za samoocenjivanje. (međunarodni letnji staž u oblasti metodike nastave francuskog kao stranog jezika)

Univerzitet u Monu – za diplomate ili službenike koji treba da se bave pitanjima u oblasti međunarodnih odnosa. Zahteva se dobro usmeno (nivo B1) i pisano (nivo B1) izražavanje na francuskom jeziku (staž francuskog jezika u oblasti međunarodnih odnosa)

Više informacija o svakom programu, kao i prijavne formulare možete pronaći u prilogu ovog konkursa kao i na sajtu www.wbi.be/etudieroenseigner, ili  se možete obratiti g. Bertrandu Fonteyn-u putem mejla bertrandfonteyn@gmail.com.

Prijave je neophodno dostaviti ovom ministarstvu na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sektor za razvoj i visoko obrazovanje

Nemanjina 24 / V / V

Rok za dostavu je 03.04.2017. godine


Obrazac za svršene studente

Obrazac za zahteve za dodelu stipendije tokom leta 2017. godine