Polazeći od operativnog plana i prioriteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a u cilju očuvanja i zaštite zdravlja, podrške dobrobiti dece i porodica, kao i podrške povezivanju i profesionalnom razvoju zaposlenih u predškolskim ustanovama,   otvorena je stranica:  Povežimo se, osnažimo se – u vreme Kovida-19 https://ecec.mpn.gov.rs/?page_id=2090 na strani projekta  Inkluzivno predškolsko vaspitanje i  obrazovanje (ECEC) .

Važne informacije, smernice, korisni sadržaji, predlozi i ideje podeljeni su u okviru nekoliko tematskih celina koje će se sukcesivno dopunjavati: 

  • Važne informacije za roditelje i vaspitače u vezi sa Kovidom 19
  • Učenje i profesionalno osnaživanje u digitalnom kontekstu
  • Osnažimo se-povežimo se – preporučeni linkovi
  • Riznica inspirativne prakse – filmovi sa prethodnih projekata i materijali sa stručnih susreta 
  • U susret Godinama uzleta – materijali o savremenim pedagoškim pristupima
  • Hajde da se igramo – namenjeno deci i roditeljima 

Stranica je nastala razvija se kao rezultat umrežavanja i zajedničkog delovanja strukovnih udruženja medicinskih sestara-vaspitača, vaspitača, stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije, akademske zajednice (Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu), UNICEF-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz podršku projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje.