Стратегије развоја образовања у РС до 2020. године

Влада је усвојила, на седници од 25. октобра 2012. године, Стратегију развоја образовања у Србији до 2020. године (у даљем тексту: Стратегија). Стратегија је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 107/12. Стратегија се бави утврђивањем сврхе, циљева, праваца, инструмената и механизама развоја система образовања у Републици Србији до 2020. године.

Акционим планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године  конкретизоване су појединачне активности (акције) дефинисане циљевима и приоритетима Стратегије, разрађени начини спровођења, рокови, кључни носиоци и извршиоци, инструменти за праћене и показатељи (индикатори) напретка, као и процедуре извештавања и процене ефеката предвиђених стратешких мера.

>>> Report on the Realization of the Action Plan for the Implementation of the Strategy for the Development of Education in Serbia Until 2020 for 2019

>>> Извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања до 2020. године за 2019. годину

>>> Извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања до 2020. године за 2018 годину

>>> Progress Report on The Action Plan for the Implementation of The Strategy for Education Development in Serbia by 2020 for 2018

>>> Извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања до 2020. године за 2017 годину

>>> Progress Report on The Action Plan for the Implementation of The Strategy for Education Development in Serbia by 2020 for 2017


Преузмите документа:

 

i

Стратегија научног и техолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.