Strategije razvoja obrazovanja u RS do 2020. godine

Vlada je usvojila, na sednici od 25. oktobra 2012. godine, Strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (u daljem tekstu: Strategija). Strategija je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 107/12. Strategija se bavi utvrđivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja sistema obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine  konkretizovane su pojedinačne aktivnosti (akcije) definisane ciljevima i prioritetima Strategije, razrađeni načini sprovođenja, rokovi, ključni nosioci i izvršioci, instrumenti za praćene i pokazatelji (indikatori) napretka, kao i procedure izveštavanja i procene efekata predviđenih strateških mera.

>>> Report on the Realization of the Action Plan for the Implementation of the Strategy for the Development of Education in Serbia Until 2020 for 2019

>>> Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine za 2019. godinu

>>> Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine za 2018 godinu

>>> Progress Report on The Action Plan for the Implementation of The Strategy for Education Development in Serbia by 2020 for 2018

>>> Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja do 2020. godine za 2017 godinu

>>> Progress Report on The Action Plan for the Implementation of The Strategy for Education Development in Serbia by 2020 for 2017


Preuzmite dokumenta:

 

i

Strategija naučnog i tehološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.