Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa UNICEF-om je organizovalo  stručni sastanak mreže trenerica koje realizuju obuku „Nastavnici kao nosioci kvalitetnog obrazovanja za svu decu“ koju čine univerzitetske profesorke, nastavnice, vaspitačice i stručne saradnice sa velikim praktičnim iskustvom u oblasti  inkluzivnog obrazovanja. 

Na sastanku je analiziran kvalitet realizacije održanih obuka, predstavljene su dostupne publikacije na temu inkluzivnog obrazovanja i razmatran okvir novog modula obuke. U drugom delu sastanka razmatreni su efekti stručnih skupova univerzitetskih nastavnika koji su na temu inkuzivnog obrazovanja organizovani tokom 2016. i 2017. godine na unapređivanje studijskih programa za buduće nastavnike.

Obuka „Nastavnici kao nosioci kvalitetnog obrazovanja za svu decu“, koja je namenjena vaspitačima, nastavnicima, stručnim saradnicima i ostalim zaposlenima u obrazovnim ustanovama, nastala je na osnovu programa obuke za inkluzivno obrazovanje koji je razvila Regionalna kancelarija UNICEF-a iz Ženeve u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Cirihu.  Obuka se nalazi na listi programa od javnog interesa, a realizator obuke je Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu.

Do sada je obuku pohađalo 703 učesnika/ca- savetnika/ca spoljnih saradnika/ca, stručnih saradnika/ca iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, vaspitača/ca i članica Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i prosečne ocene po svim kriterijumima koji se odnose na relevantnost sadržaja i upotrebljivost, kompetentnost voditeljki i organizacija su vrlo visoke (od 3,58 do 3,89 od mogućih 4).