Za nastavnike koji će u školskoj 2019/2020. godini ostvarivati obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu u Viminacijumu je od 1. do 3. avgusta organizovan pripremni stručni seminar.

Nastavnici koji su izabrani na konkursu u aprilu imali su priliku da na ovom stručnom skupu čuju iskustva kolega koji su prethodne četiri godine bili angažovani na ovim poslovima i upoznaju se sa primerima iz  nastavne prakse. Prikazane su i prezentacije o organizaciji rada i iskustvima stečenim u zemljama u koje se upućuju novi nastavnici  – SR Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj i Italiji.  

Na skupu se govorilo o jezičkoj kulturi u nastavi, programu osnovnog obrazovanja u inostranstvu, obuci nastavnika za realizaciju nastave orjentisane ka ishodima i procesu učenja, mogućnostima primene iskustava iz nastave srpskog jezika kao nematernjeg i srpskog jezika kao stranog u nastavi srpskog jezika kao maternjeg u inostranstvu  i stvaralačkoj nastavi književnosti na primeru tumačenja narodnih lirskih pesama.

O ovim temama govorili su predstavnici Filološkog fakulteta u Beogradu, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Vukove zadužbine i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.